Ads Top

Themamiddag Biobased brandstoffen en producten in Delft

De vandaag te houden themamiddag biobased brandstoffen en producten 2012 stelt evenals voorgaande edities de onderwerpen centraal die het meest actueel zijn in de biobased economy. Het thema van dit jaar is dan ook: "Biobased economy: normalisatie, certificatie en communicatie".
Deelnemers worden geinformeerd over de laatste ontwikkelingen en worden gevraagd om mee te denken over wat normalisatie kan bijdragen en welke rol Nederland hierin kan spelen.
Het is afgelopen jaren duidelijk geworden dat de biobased economy, waarbij fossiele grondstoffen worden vervangen door biobased alternatieven, een onomkeerbare ontwikkeling is. Het is een passend antwoord op de huidige kwesties zoals grondstoffenschaarste, afval- en milieuproblematiek en duurzaamheid. Ook blijkt de toepassing van biobased grondstoffen en materialen een verrijking te bieden in de zin van nieuwe functionaliteiten en innovatieve toepassingsmogelijkheden. Nieuwe verbindingen worden gesmeed tussen bedrijven en markten die voorheen geen raakvlakken hadden. Deze innovaties en samenwerking komen niet vanzelf tot stand in deze dynamische, complexe omgeving. Dan is het essentieel om miscommunicatie te voorkomen en om zekerheden te bieden.
Normen en normalisatie bieden een goede basis voor eenduidige afspraken en communicatie in dit jonge speelveld. De vraag is of normen alleen in de huidige wereld voldoende basis bieden, of dat er meer geinitieerd moet worden vanuit de normcommissies. Certificatie is een krachtig middel voor bedrijven en overheden om informatie uit te wisselen over eigenschappen van een product of materiaal. Het gebruik van certificaten en keurmerken kent echter ook beperkingen.
Sprekers die nauw betrokken zijn bij de normalisatie-activiteiten voor diverse deelonderwerpen van de biobased economy, brengen u op de hoogte van de stand van zaken bij de nationale en internationale normcommissies en werkgroepen. Ook wordt u gevraagd mee te denken en uw mening te geven over de vraagstukken met betrekking tot communicatie en certificatie op het gebied van deze onderwerpen.


Voor wie?


Deze middag is bedoeld voor mensen met ervaring

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.