Ads Top

DNV KEMA breidt testlaboratorium uit voor super grids

Energiekennisbedrijf DNV KEMA zal circa EUR 70 miljoen investeren in de uitbreiding van zijn kortsluitlaboratorium in Arnhem. Door deze uitbreiding realiseert DNV KEMA het eerste laboratorium ter wereld in het segment van extreme testen voor de toekomstige markt van super grids: bulktransport van energie via lange afstand mega-elektriciteitsnetten op een spanningsniveau van 800.000 volt en hoger. De investering is mogelijk gemaakt door DNV, de meerderheidsaandeelhouder van DNV KEMA en internationaal aanbieder van diensten op het gebied van risicomanagement.
"Het staat vast dat de wereldwijde vraag naar elektriciteit de komende decennia snel zal toenemen. Volgens onafhankelijke onderzoeken zal deze groei leiden tot een sterke toename van de investeringen in de wereldwijde elektriciteitstransmissie- en distributienetwerken (T&D)", aldus David Walker, CEO, DNV KEMA. "Er zijn vier belangrijke trends in onze toekomstige elektriciteitsvoorziening. De eerste trend is de sterke toename van gedistribueerde en lokale elektriciteitsopwekking, waarbij mensen steeds meer zelf voorzien in hun eigen elektriciteitsbehoefte. Dit omvat tevens de ontwikkeling van intelligente energiediensten en energienetten, evenals het gebruik van intelligente apparaten."
"De tweede trend is de ontwikkeling van super grids, ofwel mega-elektriciteitsnetten: een omvangrijk, transnationaal of zelfs transcontinentaal transmissienetwerk dat het transport van grote volumes elektriciteit over grote afstanden mogelijk maakt", vertelt Walker. Deze mega-elektriciteitsnetten maken onder meer de grootschalige integratie van duurzame energie mogelijk. Voorbeelden van mega-elektriciteitsnetten zijn de lange afstand ultra-hoogspanningsleidingen tussen de waterkrachtcentrales in het westen van China en de grote afnamegebieden van elektriciteit aan de Chinese oostkust, zoals Peking en Sjanghai. Andere voorbeelden zijn te vinden in Canada en India, en ook de mogelijke verbinding tussen het Europese continent en grootschalige zonnecentrales in de Sahara-woestijn in Afrika.
"De derde trend die zich voordoet, is de sterke, wereldwijde groei van traditionele hoogspanningsnetten en de toename van nieuwe fabrikanten van T&D-componenten zoals elektriciteitsschakelaars en vermogenstransformatoren. Energiebedrijven eisen dat deze nieuwe T&D-componenten worden getest en dat ze naar behoren werken voordat ze in het elektriciteitsnetwerk worden geïnstalleerd. Door de groei van deze markt is er meer behoefte aan flexibele testfaciliteiten in het huidige kortsluitlaboratorium van DNV KEMA."
"De laatste belangrijke trend is dat energiebedrijven, investeerders, regelgevende instanties en verzekeringsmaatschappijen het testen van componenten steeds vaker als een essentieel onderdeel beschouwen van een veilige en betrouwbare energie-infrastructuur. De aanwezigheid van niet-geteste onderdelen in een elektriciteitsnetwerk kan leiden tot onvoorziene onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening met grote technische, financiële, economische en sociale gevolgen."
Hoewel de technologie voor mega-elektriciteitsnetten gericht is op veiligheid en betrouwbaarheid, blijft er altijd een risico van stroomonderbreking bestaan. Het uitvallen van mega-elektriciteitsnetten heeft zeer grote gevolgen op economisch, sociaal en technisch gebied. "De noodzaak van veilige en betrouwbare mega-elektriciteitsnetten is enorm, aangezien miljoenen en soms zelfs tientallen miljoenen mensen afhankelijk zijn van deze mega-elektriciteitsnetten voor hun elektriciteitsvoorziening", aldus Gerd Enoch die wereldwijd verantwoordelijk is voor het onderdeel Testen, Inspecties & Certificatie van DNV KEMA. Merkwaardig en paradoxaal genoeg is testen nog niet wettelijk verplicht voor de hedendaagse T&D-sector. "Het is cruciaal dat schakelaars en vermogenstransformatoren in mega-elektriciteitsnetten feilloos werken, aangezien hiermee complete wereldsteden of grote regio's in een land worden bediend."
Als onderdeel van de plannen van DNV KEMA wordt het aantal kortsluitgeneratoren uitgebreid van vier tot zes en wordt de beschikbare testruimte uitgebreid, zodat DNV KEMA zowel qua technologie als ruimte over meer testcapaciteit beschikt. "De nieuwste technologie vereist andere testmethoden. Voor het testen van onderdelen zoals grote transformatoren is een hoog vermogen vereist dat alleen kan worden gerealiseerd door zes kortsluitgeneratoren met een testvermogen dat overeenkomt met 15 GW. Dit staat gelijk aan ongeveer tweederde van het opgestelde elektriciteitsproductievermogen in Nederland met zijn 16 miljoen inwoners", stelt Bas Verhoeven, directeur van het kortsluit- en hoogspanningslaboratorium van DNV KEMA.
Het kortsluitlaboratorium van DNV KEMA is nu al het grootste testlaboratorium ter wereld voor het uitvoeren van testen voor transmissie- en distributienetwerken. Het biedt een spanningsniveau dat geen enkel ander laboratorium kan realiseren. "Nu de lengte van transmissie- en distributienetwerken sterk toeneemt tot wel meer dan 2000 kilometer, willen fabrikanten van componenten netwerken ontwikkelen met spanningsniveaus van 800 kV of hoger", legt Verhoeven uit. "De fabrikanten moeten de componenten vervolgens ook op deze hoge spanningsniveaus kunnen testen om de veiligheid en betrouwbaarheid van de energie-infrastructuur te waarborgen. Daarnaast zullen we nu meer testruimte beschikbaar hebben om aan de grote vraag van fabrikanten en energiebedrijven te kunnen voldoen."
Wanneer de uitbreiding in 2015 is voltooid, zal het kortsluitlaboratorium van DNV KEMA de enige faciliteit in de wereld zijn waar kortsluittesten met een spanningsniveau van 800 kV of hoger kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor beschikt DNV KEMA over een solide platform om te groeien in een markt die hoge financiële en technische toetredingsbarrières kent.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.