Ads Top

Greenchoice: salderen `light' goede stap voor groen, onder voorwaarden

Voorzichtig gaat de vlag uit in duurzaam Nederland nu er 400 miljoen euro wordt uitgetrokken om de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland in 2020 (16% duurzame energie) te halen. Het akkoord toont begrip voor de kentering van het energiebeleid die daarvoor op korte termijn nodig is. Greenchoice is met name positief over de voorgestelde `light'-versie van saldering. Die beloont mensen voor alle duurzame energie die zij collectief zelf opwekken terwijl de overheid de regie houdt over het volume en de bekostiging van gezamenlijk opgewekte energie. De regeling is een goede duurzame stap voorwaarts omdat deze decentrale zelfopwekking aanmoedigt. Voorwaarden voor het slagen ervan zijn evenwel harde kortingsgaranties, een langere looptijd en nauwgezette afstemming tussen alle partijen.
Salderen-light lijkt erop neer te komen dat er een beperkte fiscale stimulans komt - korting op de energiebelasting - voor energie die mensen samen, in een coöperatie of collectief, opwekken. Dit systeem lijkt op het zogeheten leveranciers feed-in systeem waar Greenchoice al langer voor pleit. Daarin krijgt de leverancier een belangrijke rol bij de verwerking van de administratie van collectieve initiatieven, een terrein waar Greenchoice nu al een onderscheidende rol speelt. Greenchoice ziet de regeling als een goede aanvulling op de rest van het beleid dat grote niet-duurzame productie ontmoedigt met kolentax en `professionele' duurzame productie stimuleert met SDE+. Zelfopwekking thuis, `achter de meter', blijft gesaldeerd. De voorgestelde maatregelen voor het deels salderen van collectieve opwekking geeft huishoudens meer mogelijkheden om zelf de regie te nemen over de eigen energievoorziening.
Een cruciale voorwaarde voor het succes van de regeling is dat een collectieve opwekkingsinstallatie de beschikking krijgt over een vaste korting en een bepaalde looptijd. Anders bestaat alsnog de kans dat de korting bij een volgend kabinet wordt afgeschaft. Een korting met een gegarandeerde looptijd van minstens 10-15 jaar haalt veel onzekerheden weg die nu nog een belemmering zijn voor het investeren in en maken van ontwikkelingskosten voor groene energie
De regeling lijkt ook een `open einde' te hebben. Die blijft beheersbaar doordat de regeling op fiscale gronden rust. Zo kan benutting ervan van overheidswege makkelijk worden gereguleerd door te variëren op de korting. Door de korting te verlagen voor nieuwe installaties, zal het bouwen van nieuwe projecten afnemen. Zo kan de overheid eventueel te snelle toename `afremmen'. Door de korting te verhogen neemt het tempo en volume van investeringen in duurzame energie weer toe.
Het is nog niet duidelijk hoe de regeling exact wordt uitgevoerd en op welke manier de saldering administratief wordt afgehandeld. Vooral het toekennen van aandelen in de opwekking, welke deelnemer wekt welk deel van de energie op, is complex. Dat vergt zorgvuldige afstemming tussen energieleveranciers, netbeheerders, Belastingdienst en partijen als CertiQ. Greenchoice heeft er alle vertrouwen in dat alle betreffende markt- en overheidspartijen het nieuwe systeemontwerp zullen ondersteunen om deze daadkrachtig gezamenlijk uit te werken en snel in te voeren.

1 opmerking:

  1. Is dit een letterlijk overgenomen persbericht van Greenchoice? Zou het niet interessanter zijn om wat onpartijdiger te berichten?

    Bovendien, in het regeerakkoord staat niks over het verwerken van de administratie van collectieve initiatieven. In het bijzonder staat er niet of leveranciers een belangrijke rol daarin krijgen.

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.