Ads Top

Eneco partner zon-coöperatie Den Haag

Vooruitlopend op de plannen binnen het nieuwe regeerakkoord om decentrale opwekking van energie verder te stimuleren, is Eneco samen met zon-coöperatie Solar Green Point uit Den Haag een collectief nieuwe stijl gestart. Een concrete invulling van Eneco’s strategie “Samen gaan we voor duurzaam.”
Op de dag dat de eerste 70 van in totaal duizend zonnepanelen zijn aangebracht op het dak van de Haagse Caballero Fabriek tekenden Eneco en Solar Green Point een contract voor de afname van alle stroom die met de panelen wordt opgewekt én voor de verrekening van deze opbrengst met de leden van de coöperatie. Door bundeling van krachten in een coöperatie worden kostenvoordelen bereikt en kunnen leden op eenvoudige wijze groene elektriciteit produceren die verrekend wordt met de energienota.
Eneco onderschrijft het belang van decentrale duurzame productie van energie en is daarom partner geworden van de Solar Green Point coöperatie. De samenwerking werd bezegeld door de initiatiefnemers Richard Bevelander en Stan Verheijen van Solar Green Point en Hans Valk, directeur Eneco Retail in aanwezigheid van de Haagse wethouders Baldewsingh (Duurzaamheid) en Smit (Binckhorst) en huurders van de Caballerofabriek. De gemeente Den Haag steunt dit project met de beschikbaarstelling van het dakoppervlak vanwege de grote milieuvoordelen en de voorbeeldfunctie op het gebied van duurzame energie.
"Het project met de zonnepanelen op de Caballerofabriek is een prachtig voorbeeld van hoe wij een duurzame stad realiseren”, aldus wethouder Rabin Baldewsingh (Duurzaamheid). "Er zijn inwoners die willen investeren in zonnepanelen en bedrijven en ondernemers die daarbij willen ondersteunen. Vanuit de gemeente leveren wij ondersteuning, in dit geval door het dak van de Caballerofabriek beschikbaar te stellen. Op deze manier komen er honderden extra zonnepanelen in de stad." Zijn collega Peter Smit (Binckhorst) vult aan: "Het is prachtig dat we gastheer kunnen zijn voor dit initiatief. De Binckhorst biedt talloze mogelijkheden; ook voor dit soort bijzondere initiatieven is ruimte."
Eneco gaat alle stroom uit de zonnepanelen afnemen en toevoegen aan het elektriciteitsnet. Daarvoor wordt een aparte aansluiting naar de zonne-installatie gemaakt. Als de installatie volledig in bedrijf is, komt er genoeg elektriciteit uit om 80 huishoudens te voorzien. Daardoor wordt jaarlijks de CO2 uitstoot 133 ton minder. Eneco zal elk jaar in februari aan de leden van de coöperatie de opbrengst van hun panelen uitkeren. Het energiebedrijf zal hierbij gebruik maken van de verruimde mogelijkheden tot saldering die het regeerakkoord biedt voor verrekening van de opbrengst met het energieverbruik thuis en loopt hiermee voorop in de implementatie van deze nieuwe regelgeving. Voor leden die ook klant bij Eneco zijn voor de energielevering thuis of aan het bedrijf geldt bovendien dat zij net zoveel krijgen voor wat uit hun zonnepanelen komt als wat zij per eenheid elektriciteit aan Eneco betalen. Voor leden van de coöperatie, die geen klant zijn voor energielevering bij Eneco vindt de verrekening plaats op basis van een marktgemiddeld tarief, namelijk het modelcontracttarief van Eneco. Eneco vindt het belangrijk dat zowel klanten als niet-klanten lid kunnen worden van de coöperatie.
De firma Solarnova, die is gevestigd in de tot bedrijfsverzamelgebouw omgebouwde Caballero Fabriek op de Haagse Binckhorst, is de initiatiefnemer van het vormen van coöperaties voor de exploitatie van zonne-installaties voor gezamenlijk gebruik. Het eerste project is de plaatsing van 1.000 zonnepanelen op het dak van de Caballero Fabriek. Geïnteresseerde particulieren en MKB-ers uit de regio Den Haag, die lid willen worden en zo zelf stroom op het dak van de fabriek willen gaan produceren, kunnen zich bij Solar Green Point aanmelden. De kosten bij Solar Green Point zijn 500 euro per paneel (in de vorm van een solarcertificaat). De panelen hebben een levensduur van ten minste 25 jaar en gedurende die tijd krijgt de deelnemer dus een mooie vergoeding voor de opgewekte elektriciteit. Elk lid van de coöperatie betaalt 12,50 euro per paneel per jaar aan lidmaatschapskosten. Klanten van Eneco krijgen hierop nog een korting van €8,- Momenteel is al ruim 30% van de ruimte vastgelegd.
Solar Green Point heeft plannen om op diverse plaatsen in Nederland zonne-installaties met soortgelijke coöperaties te realiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.