Ads Top

Congres over vrije energie in Hilversum

NGO, Global Breakthrough Energy Movement (Global BEM), organiseert op 9, 10 en 11 november op de Evenementenlocatie Gooiland te Hilversum, het eerste grote Europese energiecongres over echte alternatieve energie. In de volksmond beter bekend als 'vrije energie'. Een unieke verzameling van internationale sprekers, ex-politici, topwetenschappers en betrokkenen vanuit allerlei disciplines vormen een hechte basis om te komen tot de ontwikkeling van nieuwe energie-technologieën.
In een tijd als deze met de nodige problematiek, vooral als het gaat om energiebronnen, zijn initiatieven om tot een oplossing te komen meer dan welkom. Wat is er niet veranderd vanaf het moment dat we wisten dat de Aarde geen platte schijf was! Nieuwe inzichten brachten ons later tot de boekdrukkunst en de stoommachine. Dit alles heeft steeds geleid tot grote veranderingen vooral voor generaties erna. Nu is het tijd, ook op kwantumschaal, de toekomst vorm te gaan geven.
Wat inmiddels een bekend begrip geworden is, is de verzamelnaam voor een energiebron waar velen de hoop op een betere en schonere toekomst op gebaseerd hebben. Het klinkt allemaal nog erg vaag maar dat was nog niet zo lang geleden, het gerucht dat de mens mogelijk kon vliegen, ook.
Het verschil met de vliegerij is, dat de fenomenen weliswaar zijn aangetoond, maar nog niet helemaal verklaard.
De kern van veel onderzoek, welke veel disciplines kent, gaat uit van de mogelijkheid om de zee van haast onbeperkte energiehoeveelheden aan te boren. Daarbij hoeven de heersende natuurwetten niet noodzakelijkerwijze geschonden te worden.
Tijdens de conferentie komen verschillende technologieën aan bod waaronder 'koude kernfusie' (LENR), Nulpuntenergie ofwel Zero Point Energy en vele varianten die je kunt tegenkomen in magnetisme, hydro- en plasmatechniek.
De technische kant van de conferentie zal ruim worden aangevuld met thema's die het gebied van gezondheid, onderwijs, milieu en economie bestrijken.
Onder vele anderen zijn sprekers als de voormalige Canadese minister van Defensie, Paul Hellyer, Dr. David Nagel (verbonden aan de George Washington University) en Dr. Thorsten Ludwig (president van de German Assosiation of Space Energy) te beluisteren.
Omdat deze conferentie is opgezet ten behoeve van een breed publiek, kunnen de onbekenden op dit gebied kennis maken met opstellingen en prototypes en de nodige toelichting verwachten van de deelnemers. 'Het preken voor eigen parochie', is tijdens deze bijzondere conferentie niet aan de orde want zonder zelfreflectie kan geen onderzoeker scherp blijven. Daarom zijn sceptici en mensen met oprechte op- of aanmerkingen, van harte welkom, naast journalisten, studenten en 'believers'.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.