Ads Top

TenneT investeert in netten

Elektriciteitstransporteur en hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de leveringsbetrouwbaarheid van haar hoogspanningsnet voor 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland op het zeer hoge niveau van 99,9999 procent weten te houden. TenneT's financiële resultaten in het eerste half jaar van 2014 waren goed. De stijging van zowel omzet als bedrijfsresultaat (EBIT) hield gelijke tred met de groeiende investeringen in uitbreiding en versterking van de hoogspanningsnetten

Belangrijk is ook dat TenneT door de minister van Economische Zaken is aangewezen als ontwikkelaar en beheerder van een net op zee in Nederland. Daarmee zal TenneT tot 2023, in lijn met het nationaal energie akkoord (SER), naar verwachting netaansluitingen realiseren voor offshore windparken in de Nederlandse Noordzee met een totale capaciteit van 3.450 MW. Dit vraagt om investeringen van EUR 2 tot 3 miljard.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.