Ads Top

Bierketen blij met verhoging stikstofnorm brouwgerst

Op 4 augustus 2014 is een wijziging in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd in de Staatscourant. Belangrijke wijziging is dat in de regeling onder andere een opbrengstafhankelijke verhoging voor het gebruik van stikstof bij de teelt van brouwgerst op kleigronden is toegevoegd. Kort gezegd betekent dit dat telers van brouwgerst op kleigrond nu 30 kg meer stikstof mogen strooien als zij een gemiddelde opbrengst halen van 7 ton per hectare.

De samenwerkende partijen binnen Stichting NIBEM, bestaande uit kwekers, telers, graanhandelaren, mouters en brouwers zijn blij met de verhoging. Hubert te Braake, voorzitter van het NIBEM legt uit: "Voldoende stikstof is nodig om enerzijds een goede opbrengst te behalen en anderzijds een eiwitgehalte in de korrel te verkrijgen dat voldoet aan de eisen van de mouter en brouwer. De afgelopen jaren bleek dat de stikstofnorm van 80 kg te laag was. Wij hopen dat met de verruiming van de norm meer kwalitatief hoogwaardig Nederlands brouwgerst beschikbaar komt."

Bij de brouwgerstrassen kwaliteitsproeven die Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR jarenlang in opdracht van NIBEM heeft uitgevoerd, is uitgebreide ervaring opgedaan met een verhoogde stikstofgift. Hieruit blijkt onder andere dat er geen risico bestaat op extra uitspoeling, omdat het gewas de extra stikstof praktisch helemaal opgebruikt.

Ruud Timmer van PPO geeft telers advies over het strooien van de extra stikstof: "Een hogere N-bemesting heeft veel voordelen. Er zijn echter ook risico's, zoals de stevigheid van het gewas. Bij N-giften boven de 90-100 kg N/ha moet overwogen worden deze niet in één keer te geven bij het zaaien, maar gedeeld, waarbij de 2e N-gift plaatsvind zodra de gerst in aar staat. Het risico op legering wordt hierdoor sterk beperkt en het eiwitgehalte wordt er sterker door verhoogd."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.