Ads Top

Zonnepanelenbedrijf daagt gemeente Almere voor rechter om vermeende oneerlijke concurrentie

Bij de rechtbank Midden-Nederland dient vandaag het kort geding tussen AAA New Energy en de gemeente Almere. De installateur van zonnepanelen vindt dat de gemeente zich als commercieel bedrijf beweegt op de verduurzamingsmarkt.

Volgens AAA New Energy verstoort Almere de markt door REL een oneerlijk concurrentievoordeel te geven. Het REL organiseert inkoopacties voor zonnepanelen, warmtepompen en woningisolatie en ontvangt commissie per uitgevoerde dienst. AAA New Energy stelt dat REL misbruik maakt van zijn rol als energieloket en het gemeentelijk keurmerk om meer opdrachten binnen te halen.

AAA New Energy ergert zich aan de financiële steun die REL van de gemeente ontvangt, terwijl andere installateurs zonder publieke middelen moeten concurreren. Dit creëert volgens het bedrijf een oneerlijke markt. In de dagvaarding verwijst AAA New Energy naar recente acties voor warmtepompen die door de gemeente zijn gefinancierd.

Albert Schoute, eigenaar van AAA New Energy, benadrukt dat niet alleen zijn bedrijf, maar ook vele andere kleine bedrijven de dupe zijn van deze gemeentelijke acties. Hij vergelijkt de situatie met een fictief scenario waarin een gemeente met een supermarktketen samenwerkt om gezondere voeding te promoten, ten koste van andere supermarkten.

Een ander punt van kritiek is dat REL zonder inmenging van de gemeente installateurs kan selecteren. Dit leidt volgens AAA New Energy tot belangenverstrengeling en minder keuzemogelijkheden voor consumenten. Het gemeentelijk keurmerk zorgt ervoor dat inwoners minder geneigd zijn om zelf marktonderzoek te doen.

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft in een eerdere klacht van AAA New Energy weliswaar geen uitspraak kunnen doen wegens hun werkingssfeer, maar stelde wel vast dat de gemeente mogelijk een overheidsopdracht heeft gegund door haar naam te gebruiken en te betalen voor campagnes.

AAA New Energy eist dat de gemeente Almere onmiddellijk stopt met de collectieve inkoopacties in samenwerking met REL. Ook wil het bedrijf dat inwoners per brief worden geïnformeerd over de stopzetting en dat er een persbericht op de gemeentelijke website wordt geplaatst. Dit alles onder dreiging van een dwangsom van 25.000 euro per dag tot een maximum van 500.000 euro.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.