Ads Top

Vervanging van drie windturbines door twee krachtigere turbines in het windpark van Berloz


Luminus zal op windpark van Berloz om drie windturbines vervangen door twee nieuwe, krachtigere modellen. Dankzij deze vervanging zal de jaarlijkse productie van het park stijgen van 24.000 kWh naar ongeveer 28.000 kWh, waarmee Luminus het equivalent van het jaarverbruik van 8.000 gezinnen kan dekken met lokaal geproduceerde groene energie, tegenover 6.850 gezinnen momenteel.

​Het windpark in Berloz telt sinds 2009 drie windturbines van 2 MW. Het is de bedoeling die drie oudere turbines te vervangen door twee nieuwere modellen van de laatste generatie.

Een dergelijke vernieuwingsoperatie van een bestaand park wordt "Repowering" genoemd. Hierbij worden de bestaande windturbines in hetzelfde park vervangen door krachtigere en performantere turbines die meer groene energie kunnen produceren. Het project kadert dus binnen de ambitie van Luminus om zijn windparken nog efficiënter te maken en zo zijn duurzame productiecapaciteit te vergroten.

Deze methode biedt meerdere voordelen, zoals een hogere energie-efficiëntie (wanneer de snelheid bijvoorbeeld met factor twee stijgt, zal de energieproductie met factor acht stijgen). Daarnaast is Repowering ook goedkoper dan een volledig nieuwe installatie aangezien de bestaande infrastructuur (toegangswegen, onderstations) kan hergebruikt ​ worden.

De twee turbines van de laatste generatie hebben een maximaal vermogen van 6 MW en de maximale productie van deze twee turbines samen wordt geraamd op 28.000.000 kWh per jaar, wat overeenkomt met de elektriciteitsbehoeften van ongeveer 8.000 gezinnen. Dit zorgt voor een CO2-besparing van 4.000 ton per jaar in vergelijking met de gemiddelde uitstoot van de Belgische elektriciteitsmix. Deze besparing is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 1400 dieselwagens (1).

Het vernieuwde windmolenparkproject zal Wallonië helpen om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken, namelijk een jaarlijkse windenergieproductie van 6.200 GWh tegen 2030.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.