Ads Top

EemsEnergyTerminal mogelijk langer in Eemshaven vanwege energiezekerheid en energietransitie

In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoeken Gasunie en Vopak de mogelijkheden voor een verlenging van de exploitatie van de EemsEnergyTerminal in de Eemshaven. Dit onderzoek richt zich naast LNG ook op een verkenning van de mogelijkheden voor een toekomstige, snelle overgang naar een groen energiesysteem, waarbij waterstof en CO2-afvang en -opslag een centrale rol spelen.

Met het wegvallen van Russisch gas en het einde van de gaswinning uit het Groningenveld is de energiezekerheid voor Nederland en omliggende landen sterk veranderd. Momenteel is Nederland voor ongeveer 75% afhankelijk van gasimport uit het buitenland. De verwachting is dat structurele LNG-import de komende jaren noodzakelijk blijft, waarbij de LNG-terminal eveneens een belangrijke rol kan spelen in de overgang naar duurzame energie.
 
Gasunie en Vopak benadrukken hun gezamenlijke ambitie om via deze LNG-infrastructuur bij te dragen aan de energiezekerheid van Europa. De partners plannen ook de verdere ontwikkeling van de Eemshavenlocatie rondom waterstof en onderzoeken de mogelijkheden voor CO2 afvang/transport in lijn met de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Als onderdeel van de mogelijkheden voor langer verblijven van de EemsEnergyTerminal in de Eemshaven, vindt er daarom een marktconsultatie naar waterstof en CO2 interesse en mogelijkheden plaats. Voor meer informatie over de marktconsultatie zie https://www.eemsenergyterminal.nl/

Het onderzoek is gericht op de interesse vanuit de markt en de voorwaarden waaronder de markt bereid is om na 2027 LNG te importeren via EemsEnergyTerminal. Ook wordt gekeken naar regelgeving op het gebied van vergunningen en naar de benodigde technische aspecten.
De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot een zogenaamde Open Season, waarbij de benodigde capaciteit op een transparante manier aan de markt wordt aangeboden.
 
De EemsEnergyTerminal is sinds september 2022 operationeel en oorspronkelijk voor een periode van vijf jaar gecontracteerd, tot september 2027. Deze LNG-importterminal, gelegen in de Eemshaven in Nederland, is ontwikkeld door Gasunie om de leveringszekerheid van gas te vergroten en de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Sinds december 2023 is Vopak medeaandeelhouder, waarbij Gasunie en Vopak ieder 50% aandeelhouder zijn. De terminal maakt import van 8 miljard kubieke meter (bcm) LNG per jaar mogelijk, wat gelijk staat aan zo’n 25% van de jaarlijkse gasvraag in Nederland. Er wordt gewerkt aan een stapsgewijze uitbreiding van de capaciteit tot ongeveer 10 bcm per jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.