Ads Top

Elektriciteitsnet Duin- en Bollenstreek bereikt maximale capaciteit

Het regionale onderstation van netbeheerder Liander in Sassenheim zit nu helemaal vol. Daarmee heeft het elektriciteitsnet in de gehele Duin- en Bollenstreek de maximale capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit.

In januari 2024 ging een deel van het onderstation op slot waardoor een gedeelte van het elektriciteitsnet in dit gebied al zijn maximale capaciteit had bereikt. Nieuwe bedrijven die zich nu willen vestigen worden op een wachtlijst geplaatst. Dat geldt ook voor bedrijven die al over een aansluiting beschikken en deze willen uitbreiden. Het onderstation in Sassenheim en de hieraan gekoppelde elektriciteitsstations moeten nu eerst worden verzwaard om extra capaciteit in de regio mogelijk te maken.

Net als in diverse andere gebieden in Nederland neemt ook de vraag naar elektriciteit in de Duin- en Bollenstreek snel toe. Die snelheid heeft ervoor gezorgd dat het elektriciteitsnet in de gehele Duin- en Bollenstreek vol zit. Een groot deel van de regio heeft al enige tijd te maken met een vol elektriciteitsnet en met de congestie afkondiging voor het gehele regionale onderstation Sassenheim, zijn daar nieuwe knelpunten bijgekomen. Nu krijgen ook de kernen Lisse, Katwijk en Valkenburg te maken met beperkingen op het elektriciteitsnet. Ook de ondernemers in deze kernen komen bij het doen van nieuwe aanvragen voor capaciteit, direct op een wachtlijst terecht.

Het volle elektriciteitsnet in de Duin- en Bollenstreek heeft geen gevolgen voor consumenten en bedrijven met een kleine stroomaansluiting. Ook voor de bij Liander bekende nieuwbouwplannen, is capaciteit beschikbaar.

Om het tekort aan elektrische capaciteit in de Duin- en Bollenstreek op te lossen, moeten verschillende elektriciteitsstations en ook het regionale elektriciteitsstation in Sassenheim worden uitgebreid. Liander gaat ervan uit dat hiervoor de werkzaamheden tussen 2029 en 2031 gerealiseerd zijn. Zij is hiervoor afhankelijk van beschikbare grond en vergunningen.

Naast de voorbereidingen voor de uitbreiding en nieuwbouw van het elektriciteitsstation, monitort Liander het station continue voor eventuele afname en onderzoekt Liander daarnaast wederom na de eerder gemelde knelpunten in januari 2024 of ondernemers met een bestaande aansluiting op het net, mogelijkheden hebben om deze flexibel te gebruiken. Concreet betekent dit dat deze ondernemers op bepaalde momenten tegen betaling, geen of minder elektriciteit afnemen. Dat heet congestiemanagement en kan betekenen dat ondernemers die op de wachtlijst terecht zijn gekomen, eerder dan 2030 hun aansluiting kunnen krijgen. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.