Ads Top

Energietransitie: op deze thema's zet de provincie Noord Brabant de komende jaren in

De doelstellingen van de provincie Noord-Brabant op het gebied van de energietransitie zijn helder: in 2030 moet de helft van de energie (elektriciteit, warmte en brandstoffen) die in Brabant gebruikt wordt, afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en de CO2-uitstoot moet in 2030 met 55% zijn verminderd ten opzichte van 1990.

In 2050 wil men dat de provincie Noord-Brabant volledig klimaatneutraal is. In de Uitvoeringsagenda Energie 2024-2027 staat waar de provincie de komende jaren op inzet om deze doelen te behalen.

Een belangrijk speerpunt in de Uitvoeringsagenda is het verder en sneller verminderen van de vraag naar energie. Energie die je niet gebruikt, hoef je immers niet op te wekken, te transporteren en te betalen.

Om het gebruik van hernieuwbare energie te laten toenemen, zijn er meer bronnen nodig. Denk aan windmolens en zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld aan duurzame, lokale warmtebronnen. We willen dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en rechtvaardig is en vanuit die principes proberen we onze projecten zoveel als mogelijk in te steken. Zo vragen we ontwikkelaars afspraken te maken met omwonenden over sociale randvoorwaarden, zoals bij het windpark Energie A16. Hierbij landen opbrengsten in een fonds dat weer ten goede komt aan nieuwe lokale energieprojecten.

Verder moet er voldoende ruimte op het stroomnet zijn om iedereen van energie te voorzien. Op dit moment is die ruimte er niet in onze provincie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.