Ads Top

Zonnepanelen en zeewier voor het eerst samen op zee

Oceans of Energy en The Seaweed Company hebben zogenoemde solar & seaweed farms geïnstalleerd op de North Sea Farmers Test Site, 12 km uit de kust van Scheveningen.

De offshore solar & seaweed farms maken gebruik van dezelfde ruimte op zee om zowel zonne-energie op te wekken als zeewier te kweken, en hebben daarmee een voorbeeldfunctie hoe in de toekomst omgegaan kan worden met de ruimte tussen de offshore windmolens voor de Nederlandse kust.  

Zeewier kent vele waardevolle voedingstoepassingen voor mensen, dieren en planten, maar ook als basis voor materialen, bio-plastics en energie. Om die toepassingen mogelijk te maken heeft The Seaweed Company verschillende zeewier farms in het buitenland.
Voor Nederland ligt de toekomst van grootschalige zeewierteelt binnen windparken, en dit is de eerste keer dat zeewier in deze omvang wordt gekweekt op de Nederlandse Noordzee. Voor deze offshore cultivatie is samen met een aantal Nederlandse partners de Cultivator ontwikkeld, een zeewaardig teeltsysteem dat jaarlijks naar verwachting 15.000 kg zeewier produceert en 1,8 ton CO2 opneemt.  

De offshore solar & seaweed farms zijn onderdeel van het Europese H2020United project dat tot doel heeft duurzaam meervoudig ruimtegebruik binnen de Europese Unie te stimuleren. De offshore solar farm wordt gesteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door de Europese regionale ontwikkelingsprojecten (INTERREG) ENCORE & OceanDemo.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.