Ads Top

Bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie zet de ambities op scherp

Om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn, is voor de komende jaren aanzienlijke opschaling van technologie en intensivering van onderzoek en innovatie nodig op het gebied van waterstof en groene chemie.

TNO heeft om die reden onlangs deelgenomen aan een nationale rondetafel met bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Tijdens het gesprek zijn de deelnemers gezamenlijke doelstellingen overeengekomen voor de kostenreductie van waterstof en elektrolysers, het circulair maken van CO2 en duurzame opwekking van elektriciteit. De deelnemers hebben in een verklaring afspraken gemaakt om de uitvoering van de doelstellingen te versnellen.

De uitgesproken ambitie vraagt om commitment van private en publieke partners. Daarom bracht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 17 december op initiatief van de adviescommissie ECCM (Electrochemische Conversie en Materialen) CEO’s uit bedrijfsleven en bestuurders uit de kenniswereld bij elkaar in een rondetafel Waterstof en Groene Chemie. Daar hebben zij gesproken over wat er nodig is voor de realisatie van de doelstellingen voor opschaling, kostenreductie en innovatie voor waterstof en groene chemie uit het eerder gesloten klimaatakkoord, de kennis- en innovatieagenda’s van het missiegedreven Topsectoren– en Innovatiebeleid en het ECCM-adviesrapport.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.