Ads Top

VEH: Makelaars wijzen kopers maar zelden op energiepotentie huis

Slechts een op de twaalf huizenkopers wordt actief door de makelaar gewezen op de mogelijkheden om het huis energiezuiniger te maken. Ook andere professionals die de koper in het traject tegenkomt beginnen er veelal niet uit zichzelf over. Zonder spontaan advies verduurzaamt 35% van de kopers, na advies is dat 55%. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De vereniging vindt dat hier een grote kans ligt nu we voor de enorme uitdaging staan om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Vereniging Eigen Huis doet een oproep aan alle bij de koop betrokken professionals om de koper hierbij te helpen.

Tijdens het aankoopproces van een woning komt de aanstaande huiseigenaar in gesprek met makelaar, hypotheekadviseur, bouwkundige of aannemer. De aankoop van een huis is een natuurlijk moment om de energiezuinigheid van het huis aan te pakken. Eventueel ongemak van bouwkundige ingrepen is het geringst als het huis nog niet bewoond is. Bovendien liggen financieringsmogelijkheden, zoals meefinancieren in de hypotheek, nog open. Professionals die kopers toch al tegenkomen kunnen de koper helpen door te wijzen op mogelijkheden en kansen.

Als huizenkopers door een bij de koop betrokken professional op de energiebesparingsmogelijkheden van een huis zijn gewezen, maken zij hier ook vaker werk van, zo blijkt. Een derde van de kopers neemt uit zichzelf maatregelen, na een ongevraagd advies door een professional is dat ruim de helft. Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis: “We staan voor de enorme opgave om alle koopwoningen te verduurzamen. Het is onvermijdelijk dat iedereen zijn steentje hieraan bijdraagt. Kopers hebben soms een duwtje in de rug nodig. Uit ons onderzoek blijkt dat dit effect heeft. Wij roepen iedereen die bij de aankoop van een huis betrokken is om hier werk van te maken. Juist het aankoopmoment moet optimaal benut worden om de verduurzaming van de woningvoorraad echt te versnellen.”

Bijna iedereen heeft bij de aankoop van een huis met een makelaar te maken. Dat maakt hem dé aangewezen professional om over energiebesparende maatregelen te beginnen, 78% van de respondenten verwacht dat ook. Eén op de vijf kopers heeft met de makelaar gesproken over hoe de energiezuinigheid van het huis kan worden verbeterd, maar moet daar in de meeste gevallen zelf over beginnen. Slechts bij 8% van alle kopers heeft de makelaar het initiatief genomen om energiebesparende maatregelen te bespreken. De rol van de makelaar is cruciaal. Hij kent het huis en spreekt de koper als eerste. Makelaarsorganisatie NVM heeft eerder laten weten hier een “prachtige rol” te zien voor de makelaar.

Wanneer de makelaar niet over verduurzaming begint, zullen huizenkopers ook minder snel met een bouwkundige of hypotheekadviseur de technische en financiële mogelijkheden daarvan bespreken. Kopers zien ook voor deze beroepsgroepen een rol weggelegd om over energiebesparende maatregelen te informeren. Vereniging Eigen Huis gaat het onderzoek naar de mate waarin professionals de koper over verduurzaming adviseren jaarlijks herhalen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 790 respondenten door Marlyse-Research in opdracht van Vereniging Eigen Huis.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.