Ads Top

Noordelijk deel Randstad 380 kV Noordring in bedrijf

Na bijna drie jaar bouwen, nam TenneT maandag de nieuwe hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in bedrijf. Hiermee is de eerste stap gezet in het sluiten van de Randstad 380 kV Noordring. Vanaf het recent uitgebreide hoogspanningsstation Beverwijk loopt de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding naar het nieuwe hoogspanningsstation Vijfhuizen. Randstad 380 kV Noordring is met een hoogspanningsverbinding van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land.

Op 38 mastlocaties staan nu 76 Wintrackmasten over een lengte van ruim 12 kilometer in het Noord-Hollandse landschap. Van de in totaal tien kilometer 380 kV-kabel die ondergronds in de Randstad 380kV Noordring (Beverwijk-Bleiswijk) wordt aangelegd, ligt bijna één kilometer in het gedeelte tussen Beverwijk en Vijfhuizen. Op 30 meter diepte onder het Noordzeekanaal ligt in totaal circa 12.000 meter hoogspanningskabel verdeeld over 12 kabels in twee mantelbuizen.

Zowel de bestaande als de tijdelijke 150 kV-verbindingen Velsen-Vijfhuizen blijven voorlopig nog in bedrijf tot 1 april 2018. Dit heeft te maken met resterende werkzaamheden en testprocedures op het nieuwe 150 kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen. Vanaf april 2018 start de aannemer met het verwijderen van de traditionele vakwerkmasten en de werkwegen en –terreinen. Daarna worden de betrokken percelen hersteld. De bestaande 150 kV-verbinding tussen Velsen en Vijfhuizen zal in zijn geheel worden verwijderd. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.