Ads Top

Duurzaam Ameland blijft voorop lopen

Ameland wil in de energietransitie vijftien tot twintig jaar voorop lopen op de rest van Nederland. Om de vaart erin te houden ondertekenden verschillende partijen, waaronder GasTerra, het derde convenant Duurzaam Ameland.  

Onder de noemer Duurzaam Ameland worden al tien jaar allerlei innovatieve energietechnieken op energiegebied op Ameland getest en gedemonstreerd. GasTerra is al vanaf het begin betrokken bij waterstofinjectie in aardgas, gasmotorwarmtepompen, een aardgastankstation, meerdere HRe-ketels, twee mini-wkk-installaties, 45 brandstofcellen en de plaatsing van hybride warmtepompen bij huur- en koopwoningen.

Al deze projecten werden uitgevoerd onder de paraplu van twee convenanten. De gemeente Ameland, Eneco, NAM en GasTerra tekenden het eerste convenant, Philips schoof aan bij het tweede. Bij het derde convenant zijn verder nog Hanzehogeschool (EnTranCe), Liander en TNO betrokken. Namens GasTerra zette Flip van Koten op 13 juni zijn handtekening.

Waren de projecten in de beide eerste convenanten nog op zichzelf staand, het derde convenant streeft naar een koppeling van de huidige en nieuwe projecten.

Deze koppeling wordt het Energienet genoemd. Naast energiebesparing en de opwekking van duurzame energie - zon, wind, getijdenenergie, groen gas – zullen de partijen ook een passende energie-infrastructuur op het eiland realiseren. Draagvlak onder de Amelanders is daarbij natuurlijk belangrijk. De komende maanden krijgt dit aspect, in samenwerking met de verschillende dorpsgroeperingen, volop aandacht. Op 13 juni kregen de Amelanders ’s avonds vast een voorproefje. Zij konden ‘schaakstukken’ zetten op een maquette. Daarmee kregen zij een beeld van de toekomstige energievoorziening. Energietransitie kun je immers ook zien als een schaakspel; het gaat om het maken van verstandige keuzes en vooruit kunnen kijken.

De convenantpartijen gaan nu allerlei scenario’s uitwerken, om voorop te blijven lopen in de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening. Voorwaarde is wel dat die energievoorziening kopieerbaar moet zijn en niet alleen een oplossing voor het eiland biedt. Zodat ook andere delen van Nederland kunnen profiteren van het pionierswerk op Ameland!

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.