Ads Top

Groene warmte HVC voor flat en kantoor

Flatgebouw De Zonkant en het kantoor van woningcorporatie Woonwaard zijn eind juni aangesloten op het duurzame warmtenet van Alkmaar. Hiermee gebruiken zij voortaan groene warmte in plaats van gas, wat een flinke CO2-besparing oplevert. Bewoners en wijkwethouder Anjo van de Ven gaven de officiële aftrap met het plaatsen van een kleurrijke stoeptegel, die toont dat er onder de stoep een groene warmtebron verborgen ligt.

“Duurzame energie is een belangrijke ontwikkeling. Veel van de bewoners in onze flat denken er net zo over”, zegt een enthousiaste Lydia Schaddelee, voorzitter van de bewonerscommissie van Zonkant. “Het is goed voor het milieu, want we gebruiken geen fossiele brandstoffen meer en dat is de toekomst. Ik juich het toe dat wij aan het warmtenet meedoen. Daarmee zijn we een goed voorbeeld. We moeten deze duurzame uitdaging samen aangaan.” Met de aansluiting op het warmtenet besparen de 86 gezinnen in de Zonkant aan de Melis Stokelaan in de wijk Overdie omgerekend jaarlijks zo’n 75 ton CO2. Het kantoor van Woonwaard aan de Hertog Aalbrechtweg bespaart  nog eens 53 ton CO2. In totaal staat dit gelijk aan de uitstoot van veertig auto’s die gemiddeld elk 25.000 km per jaar rijden.

Voor Woonwaard is het de eerste keer dat de woningcorporatie bestaande bouw laat aansluiten op het warmtenet. “Met nieuwbouw heeft Woonwaard hier al goede ervaringen mee opgedaan”, vertelt directeur-bestuurder Pierre Sponselee. “Voor ons als corporatie betekent onze betrokkenheid echter niet alleen dat we volop investeren in duurzaamheid, maar ook in het betaalbaar houden van woningen. We bekijken per locatie en woning welke maatregel daar het beste bij aansluit. Bij de hoogbouw van De Zonkant is het warmtenet een hele goede oplossing voor verduurzaming.”

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Er ligt een grote opgave. In 2050 moeten ruim 7 miljoen huishoudens van het gas af. Woningcorporaties, HVC en de gemeente Alkmaar zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet in de regio Alkmaar. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet, dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Het warmtenet in Alkmaar wordt gevoed met restwarmte van de afvalenergiecentrale van HVC. Restwarmte die anders verloren zou gaan, dus dat is pure milieuwinst. Vanaf januari 2018 komt er warmte van de bio-energiecentrale van HVC, waardoor 100% duurzame warmte wordt geleverd. Het warmtenet in de regio is nu zo’n 20 kilometer lang en zal uiteindelijk zo’n 10 duizend woningen en bedrijven in Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk van duurzame warmte voorzien. Met de levering van groene warmte draagt HVC bij aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.