Ads Top

Vergunningverlening windmolens Noord Holland stilgezet

De provincie Noord-Holland geeft voorlopig geen vergunningen meer af voor het plaatsen van windmolens. Dat is het gevolg van een voorbereidingsbesluit dat maandag 9 juli door Provinciale Staten werd genomen en woensdag 11 juli van kracht werd. In het coalitieakkoord staat dat de provincie er géén windmolens meer bij wil in Noord-Holland. Om die reden hebben Gedeputeerde Staten besloten om het beleid en de planologische regels aan te passen. Vooruitlopend op die aanpassingen was het noodzakelijk om een voorbereidingsbesluit te nemen. Hiermee wordt de planologische situatie voor windturbines in Noord-Holland bevroren. Deze situatie mag maximaal een half jaar duren. Nadat GS en PS in september over de inhoudelijke aanpassingen hebben besloten, worden de stukken ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.