Ads Top

Fries vrachtverkeer op vloeibaar biogas

Vrachtwagens die in Fryslân op vloeibaar biogas rijden, binnenkort is dit mogelijk met het project Bio-LNG Trucks. Met dit project wil de provincie Fryslân het rijden op biogas door vrachtverkeer bevorderen. Het college van Gedeputeerde Staten kent een bijdrage van €185.000 toe. De subsidie komt uit het Regionaal Innovatie Programma ‘Fryslân Fernijt III'. Het biogas voor de vrachtwagens wordt gewonnen uit Friese gasbronnen. Van dit biogas maakt men bio-LNG (vloeibaar biogas). Het distributiepunt waar de vrachtauto's kunnen tanken komt in Heerenveen.
De motor van de dual fual vrachtwagens ‘loopt' op een combinatie van brandstoffen. Het gaat hierbij om een kwart dieselbrandstof en driekwart bio-LNG.
Het bedrijf Holland Innovation Team ontwikkelt dit project samen met vijf andere bedrijven. Transportbedrijf Oenema, Portena Logistiek, Van der Werff Logistics, Omrin en het Duurzaamheidsplatform uit Heerenveen werken mee. Hierbij biedt de afdeling motorentechniek van het Friesland College ondersteuning. Verder ondersteunt ook de gemeente Heerenveen het project.
Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.