Ads Top

Marktplaats voor groen gas

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin en ondernemer Edward Doorten, initiatiefnemer van het duurzame tankstation Green Planet in Pesse, hebben de derde Drentse Green Deal ondertekend. Gedeputeerde staten stellen 120.000 euro beschikbaar voor de realisatie van een vulpunt waar groen gas kan worden getankt. Het unieke aan het vulpunt in Pesse is dat niet alleen auto's, maar ook vrachtwagens en bussen groen gas bij een openbaar tankstation kunnen tanken, omdat er voldoende druk is. Bovendien is Green Planet het eerste vulpunt in Nederland, en voor zover bekend ook in Europa, waar 100% puur en ook nog eens lokaal geproduceerd groen gas wordt verkocht. Het vulpunt in Pesse wordt onderdeel van een experiment. Daarbij willen de partijen onderzoeken hoe groen gas, uiteindelijk zonder subsidie, kan worden ingezet als brandstof voor (vracht)verkeer.
Gedeputeerde Tanja Klip-Martin is benieuwd naar de resultaten in de praktijk. "Ik verwacht en hoop in ieder geval dat we een manier vinden waarbij een rendabele afzetmarkt ontstaat voor groen gas binnen het zware verkeer, zoals vrachtauto's en bussen. Green Planet biedt ons met het eerste pure groen gas vulpunt in Nederland de unieke mogelijkheid om dit in de praktijk te gaan testen," zo zegt zij. Het groen gas zal vooral gebruikt worden in dual fuel-systemen. Daarbij gebruikt een vrachtwagen diesel om op te trekken en groen gas om vervolgens de kilometers te maken op de lange afstanden. "Het project in Pesse sluit daarmee uitstekend aan bij het nationale beleid," zo zegt Klip-Martin. "Staatssecretaris Atsma heeft tijdens de BedrijfsautoRAI op 17 april namelijk aangekondigd dat dual fuel truck versneld een officiële toelating op de Nederlandse wegen krijgen,".aldus de gedeputeerde.
Het groene gas dat in Pesse wordt verkocht is nu nog gasvormig. De bedoeling is dat in Pesse uiteindelijk ook vloeibaar groen gas kan worden getankt. Met vloeibaar gas kunnen veel meer kilometers per tankbeurt gereden worden, waarmee de actieradius aanzienlijk verbetert. Binnen deze green deal wordt daarom gezamenlijk onderzocht welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn en hoe dit type vulpunten in Drenthe verder kan worden uitgerold.
Binnen het experiment worden zogenaamde biotickets ingezet. Daarmee is de bedoeling dat niet alleen de producent van het groene gas een goede prijs ontvangt, maar ook aan de pomp concurrerende prijzen kunnen worden gehanteerd. Biotickets vertegenwoordigen de extra economische waarde die dit groene gas heeft die ontstaat doordat er nationaal een bijmengverplichting voor traditionele brandstoffen met duurzame brandstoffen.

1 opmerking:

Mogelijk gemaakt door Blogger.