Ads Top

Overheid medeverantwoordelijk halen aangescherpte uitstooteisen auto's

Om de gisteren aangekondigde aangescherpte uitstooteisen voor personenauto's en lichte bedrijfswagens te halen, is een fikse investering van de industrie nodig. Dit alleen zal echter niet voldoende zijn, ook de overheid zal haar bijdrage moeten leveren om met name nieuwe technieken de ruimte te geven, stelt RAI Vereniging.
Gisteren heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan die ertoe moeten leiden dat nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens in 2020 aanzienlijk minder CO2 uitstoten. Deze voorstellen moeten een nog verdere bijdrage leveren aan de doelstelling van de EU om de totale broeikasgasemissies in 2020 tot 20 procent onder het niveau van 1990 terug te brengen. RAI Vereniging vindt de gestelde doelen erg ambitieus, maar wel begrijpelijk. Zij stelt echter dat de sector deze doelstelling niet alleen kan halen.
Nederland kent bijna de laagste gemiddelde uitstoot van Europa. Een verdere daling zal naar verwachting mede ingegeven moeten worden door de bredere inzet van nieuwe technieken en energiedragers zoals waterstof, groen gas en batterijelektrisch rijden. Om het gebruik van deze technieken aan te moedigen, moet de overheid inzetten op het faciliteren hiervan. Dit kan onder andere door het in de komende jaren doorontwikkelen en aanleggen van infrastructuur voor elektrisch- en waterstoflaadstations.
"In landen als Duitsland zet men al volop in op de bouw van bijvoorbeeld waterstoflaadstations. In Nederland lijken we wat achter te blijven," stelt Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging. "Zowel overheid als industrie moeten zich inspannen om een succes te maken van nieuwe technieken zoals batterijelektrisch rijden, waterstof en groen gas. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, en verwachten van de overheid dat zij hetzelfde doet."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.