Ads Top

Dutch Power en KIEN roepen op tot integrale aanpak duurzame energiehuishouding

Dutch Power, het netwerk voor het ontwikkelen van strategieën en ideeën in de energiesector, en Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN), roepen bedrijven, instellingen, brancheorganisaties en overheden op om werk te maken van een integrale aanpak van een duurzame energiehuishouding. De technologie om duurzamer, efficiënter en slimmer met energie om te gaan is er, maar de implementatie daarvan gaat volgens beide organisaties te langzaam, omdat er in de sector te gefragmenteerd gehandeld wordt.
Dutch Power, waarin Nederlandse energiebedrijven, toeleveranciers, industrie, overheden, kennisinstituten en onderwijs zijn verenigd, en KIEN, het innovatieplatform voor kennisuitwisseling, projectontwikkeling en samenwerking in de elektrotechniek, ondertekenen vandaag tijdens het netwerkevent ´Innovatie verbindt´ ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van KIEN, de gezamenlijke oproep. Onder het motto ´Energie in samenwerking; samenwerking in energie’ roepen Dutch Power en KIEN bedrijfsleven, instellingen en overheden op om duurzaamheidsvraagstukken en –projecten gezamenlijk op te pakken om praktische energieoplossingen te realiseren en de snelheid waarmee innovatieve ideeën en technologieën voor energiebesparing en decentrale energieopwekking en –distributie op gebruikersniveau kunnen worden geïmplementeerd, te verhogen.
“Momenteel zijn er tal van initiatieven op veel verschillende plekken. Maar we verliezen als sector en als land aan slagkracht omdat we teveel bezig zijn met het eigen domein, afzetgebied en met de eigen expertise”, aldus Edwin Groot, voorzitter van Dutch Power. “De komende twintig jaar is er enorm veel te doen. Daarom is het van belang om juist nu te kiezen voor een integrale visie en aanpak, om dubbel werk en vertraging te voorkomen. Kijk naar wat alle partijen bindt en probeer zo de samenwerking te versterken om gezamenlijk verder te komen.”
Directeur Adrie van Duijne van Stichting KIEN: “Duurzame energie is een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s in de komende decennia. Van energieopwekking, opslag, distributie tot en met verbruik: het kan en moet veel effectiever, duurzamer, schoner, slimmer en kostenefficiënter. Onze taak is het om aan gebruikers – consumenten, bedrijven en instellingen -  te bewijzen dat innovatie in energie werkt, dat innovatie leidt tot kostenbesparing, meer comfort en meer efficiëntie. Inmiddels zijn er al voorbeelden van succesvolle projecten waarbij het bedrijfsleven kennis en kunde bundelt om, in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke vraagstukken duurzaam op te lossen. Het is onze taak ook om met alle betrokkenen – en dat is breder dan dit samenwerkingsverband – ervoor te zorgen dat er structuren en protocollen komen die de drempels en koudwatervrees wegnemen. We roepen dan ook andere partijen op zich aan te sluiten bij dit initiatief.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.