Ads Top

Energieonderzoek en -onderwijs trekken samen op

De Energy Academy Europe (EAE) en Energy research Centre of the Netherlands (ECN) gaan samenwerken op het gebied van energieonderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Door de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU), met een looptijd van vijf jaar, geven beide partijen ondersteuning aan de noodzakelijke transitie naar betrouwbare, duurzame en betaalbare energieoplossingen voor de toekomst. Enkele belangrijke activiteiten die in de MoU zijn vastgelegd bestaan uit de nauwe samenwerking als strategische kennis partners, gezamenlijk onderzoek en kennisuitwisseling.
De EAE is een internationaal center of excellence voor energieonderwijs, -onderzoek en innovatie en is een samenwerkingsverband van vijf partners: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en Energy Valley. De EAE beoogt bij te dragen aan de transitie naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een duurzamere energietoekomst. Meer informatie is te vinden op de EAE website www.energyacademy.org.
ECN is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied. Het heeft een sterke internationale positie op het gebied van zonne-energie, windenergie, beleid- en strategiestudies, biomassa, energie efficiency en milieuonderzoek. Hier wordt kennis en technologie ontwikkeld met en voor de markt die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Daarbij voert ECN ook onderzoek uit naar toekomstmogelijkheden en economische achtergronden op energiegebied. ECN heeft vestigingen in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Wieringermeer, Brussel en China. Meer informatie is te vinden op de ECN website www.ecn.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.