Ads Top

Symposium Energie in 2030

Opslag van CO2 of aardgas onder de grond, schaliegaswinning diep uit de bodem en windenergieprojecten op land. De komende twintig jaar zullen onze energiebronnen maatschappelijk steeds controversiëler worden.
Veel keuze hebben we niet. Nederland moet voldoen aan Europese doelstellingen voor energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-reductie. Tegelijk moet ons land zich voorbereiden op het wegvallen van conventionele aardgaswinning. Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat het draagvlak voor dergelijke ingrepen kan groeien? En hoe verdient Nederland in 2030 zijn geld met energie? Daarover gaat het symposium Energie in 2030 van het Rathenau Instituut en Energie+ op woensdag 12 oktober in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
Energiedeskundigen, Tweede Kamerleden en het publiek gaan erover in gesprek. Het symposium bestaat uit vier sessies, ingeleid door Jurgen Ganzevles en Rinie van Est, auteurs van het gelijknamige boek Energie in 2030 – Maatschappelijke keuzes van nu. Het eerste exemplaar van dit boek wordt ‘s middags aangeboden aan Mark Dierikx; Directeur-Generaal Energie en Telecom van het ministerie van EL&I.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.