Ads Top

Marktpartijen roepen op tot meer transparantie van duurzaamheid

Een consortium van vier grote marktpartijen (Dong Energy, InterfaceFLOR, Siemens en SITA) roept het bedrijfsleven op transparanter te zijn op het gebied van duurzaamheid. 'Op dit moment worden afnemers misleid door ongefundeerde duurzaamheidsclaims. Het is vaak onmogelijk om te achterhalen hoe duurzaam producten daadwerkelijk zijn en daarnaast zijn ze vaak niet met elkaar te vergelijken door de wirwar aan verhullende 'groene' labels.' Door duurzaamheid transparant te maken wordt de impact van producten en diensten op het milieu inzichtelijk en vergroot dit de concurrentiekracht van Nederland.
Tijdens de bijeenkomst 'Recht op de Feiten', die maandag 10 oktober plaatsvond in Nieuwspoort, stond het thema transparantie van duurzaamheid centraal. Aan bod kwamen vraagstukken als 'hoe realiseren we in Nederland nu daadwerkelijke duurzaamheid?' en 'hoe voorkomen we greenwashing 2.0?'.
In het discussiepanel zaten onder andere Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme, Marieke van der Werf van het CDA en Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Nog te vaak blijken achter 'groene' labels commerciële partijen te zitten, wordt een label niet onafhankelijk gecertificeerd, bestrijkt het label slechts één milieukenmerk en is volledige transparantie niet vereist. Bovendien is een deel van deze 'groene' keurmerken niet eens geaccrediteerd. Daarmee verwordt duurzaamheid tot marketinginstrument en draagt het niet bij aan de versterking van onze Nederlandse economie. Naar aanleiding hiervan heeft het consortium - bestaande uit Dong Energy, InterfaceFLOR, Siemens en SITA - het bedrijfsleven opgeroepen om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzamere samenleving, in het belang van onze eigen leefomgeving en concurrentiepositie. Daarvoor is transparantie in de gehele levenscyclus nodig waarbij volledig en onafhankelijk inzicht in de milieu-impact van ieder geleverd product of dienst wordt gegeven.
Ton van Keken, Senior Vice President Operations van InterfaceFLOR: 'Het realiseren van meer transparantie is noodzakelijk om productieprocessen verder te verduurzamen. Door middel van transparantie is het mogelijk om veel effectiever te sturen op de gehele levenscyclus en verbeteringen door te voeren. Pas als het bedrijfsleven verantwoordelijkheid neemt voor de gehele levenscyclus van een product wordt duurzaamheid daadwerkelijk serieus genomen en kunnen resultaten worden gerealiseerd.'
Naast het verduurzamen van het productieproces is transparantie aanleiding tot een intensievere samenwerking in de keten en daarmee verdere milieuwinst. Daarnaast is transparantie een katalysator voor duurzame innovaties. Indirect leidt transparantie tot een versteviging van de concurrentiepositie van de BV Nederland en draagt het bij aan de continuïteit van welvaart en welzijn voor de volgende generaties.

O

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.