Ads Top

Aruba wordt living lab voor duurzame energie

Op 27 oktober opent TNO op Aruba officieel haar tweede internationale vestiging. Op 29 oktober tekenen de minister-president van Aruba, de heer Mike Eman, en de CEO van TNO, de heer Jan Mengelers, de overeenkomst tussen het land Aruba en TNO met als gezamenlijk doel van Aruba een duurzaam land te maken. Beide evenementen vinden plaats tijdens de Green Conference op Aruba (27-29 oktober). Het kantoor van TNO wordt tegelijk met het kantoor van de Europese Commissie geopend. Drs. Jan Ebbing is benoemd tot director van het Caribbean TNO.
TNO zet zich binnen het thema Energie in voor een efficiënte, betrouwbare en duurzame transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen en het beheer van natuurlijke grondstoffen. Deze ambitie sluit nauw aan bij de doelstellingen van Aruba. De minister-president van Aruba wil van Aruba een duurzaam land maken waarvan de economische motor niet meer vrijwel volledig draait op het toerisme. Op het eiland wordt veel (elektrische) energie gebruikt ten behoeve van koeling, zoetwaterproductie, raffinage en aan- en afvoer van consumptiegoederen. Deze energie is grotendeels afkomstig van fossiele brandstoffen. Het land Aruba wil deze situatie veranderen en haar energiehuishouding verduurzamen. De mogelijkheden hiervoor liggen letterlijk voor het oprapen. Het eiland kent bijzonder veel bruikbare wind- en zonuren en heeft een grote potentie voor diepzeewater koeling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.