Ads Top

Energiebesparing door samenwerking pvc-keten

Vijf grote bedrijven binnen de energie-intensieve productie- en verwerkingsketen van pvc hebben vandaag getekend voor ketensamenwerking. Air Products, AkzoNobel, Huntsman, ShinEtsu en Wavin leggen hiermee vast dat ze van plan zijn energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het gaat om maatregelen binnen de keten: de bedrijven willen – naast het verbeteren van de eigen processen –energie besparen door gezamenlijk de productie en verwerking van pvc te verduurzamen. De ketensamenwerking is een initiatief van Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van EL&I, en leidt naar verwachting tot een energiebesparing van 1500 TJ.
Een van de ketenmaatregelen die de bedrijven willen nemen is steeds meer gerecycled pvc gebruiken, waardoor materiaal en energie worden bespaard. Ook is een aantal bedrijven van plan proceswater met restwarmte te verwarmen, wat leidt tot een besparing die overeenkomt met het energiegebruik van meer dan 600 woningen per jaar. Naast deze twee maatregelen willen de bedrijven onderzoeken hoe ze zout van een van de deelnemende bedrijven kunnen recyclen tot grondstof voor chloorproductie. Ook wordt onderzocht of twee bedrijven aangesloten kunnen worden op de door te trekken stoompijp in de Botlek. Een vijfde maatregel is dat de bedrijven bij toekomstige productie-uitbreidingen het bijproduct waterstof gaan leveren aan andere bedrijven.
De afspraken in deze ketensamenwerking volgen op onderzoek dat de afgelopen maanden in de bedrijven en binnen de sector is verricht. Na toetsing van een aantal potentiële
energiebesparingsmaatregelen op haalbaarheid worden deze vijf maatregelen met voorrang opgepakt. De maatregelen krijgen een plek in de energie-efficiencyplannen (EEP) die de bedrijven opstellen. Samen leiden ze tot een besparing van circa 5 procent, wat overeenkomt met het energiegebruik van 20.000 woningen per jaar. Hierbij geldt wel dat realisatie van sommige maatregelen nog onzeker is, omdat deze afhankelijk is van verder onderzoek en samenhangt met investeringen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.