Ads Top

Nederlandse industrie blij met 5 miljoen euro voor waterstof

De Nederlandse Waterstof en Brandstofcellen Vereniging (NWV) en de Nederlandse Waterstof Coalitie (DutchHy) begroeten het besluit van Minister Schulz van Haegen om de ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in Nederland te stimuleren.
"Wij zien elektrisch rijden, onder andere met door waterstof aangedreven brandstofcelvoertuigen zoals bussen en auto's, als enige manier om de emissies van het wegverkeer dusdanig te reduceren dat de emissiedoelstellingen van de overheid gehaald kunnen worden", aldus de voorzitters van DutchHy en de NWV, Ellart de Wit en Jacques Smolenaars. Volgens een recente studie van een brede coalitie van partijen, wordt 75% van de door het personenvervoer veroorzaakte CO2-emissies uitgestoten door auto's in het middenklasse en luxe segment, welke momenteel zo'n 50% van het Europese wagenpark vormen. Elektrische brandstofcelvoertuigen op waterstof zijn zeer geschikt voor deze segmenten van de automarkt: zij kunnen nu al op een enkele volle tank van Maastricht naar Groningen rijden en bovendien duurt het vullen van een tank slechts 3 minuten. In de stad draagt daarnaast de inzet van waterstofbussen bij aan een verbetering van het lokale leefklimaat door een reductie van de geluidsoverlast en vermindering van de fijnstof- en stikstofoxidenuitstoot.
Autofabrikanten hebben aangekondigd dat brandstofcelauto's vanaf 2014 verkrijgbaar zullen zijn. De beschikbaarheid van voldoende waterstoftankpunten is een vereiste voor consumenten om deze auto's dan ook daadwerkelijk te kopen. Met dit initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt dan ook de eerste aanzet gegeven om de marktintroductie van deze schone voertuigen te ondersteunen. Nederland sluit hierbij aan bij activiteiten in Duitsland, waar gewerkt wordt aan een plan om het huidige aantal van 13 publiek toegankelijke waterstoftankstations uit te breiden naar een landelijk dekkend netwerk.
Waterstof wordt steeds vaker als schone brandstof ingezet om stroom te maken met behulp van efficiënte brandstofcellen, bijvoorbeeld in vorkheftrucks en voor noodstroomvoorzieningen. "Waterstof heeft zijn weg naar de markt gevonden en we zullen hier dan ook uitvoerig bij stil staan op het 10-jarig jubileum congres van de Nederlandse Waterstof en Brandstofcellen Vereniging in 2012", aldus Jacques Smolenaars.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.