Ads Top

Gemeente Utrecht werkt mee aan initiatief voor windmolens

De gemeente Utrecht gaat Energie-U ondersteunen bij de uitwerking van een plan voor een windpark op bedrijventerrein Lage weide. Verschillende partijen konden een plan indienen bij de gemeente.
De gemeente Utrecht wil dat de stad meer in de eigen - duurzame - energiebehoefte voorziet. De gemeente stimuleert daarom energiebesparing en streeft ernaar dat in 2020 twintig procent van de benodigde energie duurzaam is opgewekt. Windenergie draagt hier aan bij en biedt goede kansen onze afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers te verminderen. Acht windmolens kunnen zo'n 16.000 huishoudens van stroom voorzien. Dat is 10% van de Utrechtse bevolking. Windenergie maakt onderdeel uit van het programma Utrechtse Energie.
Energie-U heeft twee varianten uitgewerkt. Een variant met 8 en een variant met 14 windmolens. De laatste variant levert per jaar aan zo'n 3000 huishoudens meer stroom. De coöperatieve Vereniging Energie-U financiert de windmolens met behulp van omwonenden, bedrijven en leden van Energie U. Zij worden eigenaar van de turbines, delen in de winst en gebruiken de groene stroom van de windmolens. Door nader onderzoek, gesprekken met omwonenden en betrokkenen en de Milieueffectrapportage (MER) worden voor- en nadelen van de verschillende varianten in kaart gebracht. Uit het plantraject zal blijken welke variant de voorkeur heeft van de initiatiefnemer, de gemeente en de belanghebbenden. Op basis hiervan wordt het voorstel omgezet in een te realiseren plan.
Het gaat om windturbines met een ashoogte van circa 100 meter. De turbines hebben een vermogen tussen 1,5 en 3 megawatt; de lengte van de wieken varieert tussen de 40 en 50 meter. Het windpark zal vooral zichtbaar zijn vanaf de randen van de omliggende wijken, langs de A2 en vanuit het buitengebied. Inclusief de wieken zijn de windmolens ongeveer even hoog als de Nuon schoorsteen op Lage Weide.
Volgend voorjaar kunnen bewoners en ondernemers hun mening en ideeën over de plannen inbrengen. De gemeente nodigt belanghebbenden hiertoe uit. Centraal in de planvorming staan het beperken van overlast en een goed ruimtelijk ontwerp én de bijdrage die het windpark levert aan een goedkope groene stroomvoorziening en de vermindering van het klimaatprobleem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.