Ads Top

Stroom opwekken met je eigen 'stukje' windmolen

Binnenkort krijgt ieder huishouden de mogelijkheid om zijn eigen duurzame stroom op te wekken. Via de Windcentrale kunnen mensen gezamenlijk eigenaar worden van een windturbine. De daarmee opgewekte stroom wordt verdeeld onder de eigenaren. Deze ontvangen hiermee gedurende 15 jaar lang stroom tegen een vaste lage prijs. Bijzonder interessant gezien het feit dat de elektriciteitsprijzen afgelopen 10 jaar bijna zijn verdubbeld (bron CBS). Om de volgende stap te kunnen zetten heeft de Windcentrale minimaal 3000 supporters nodig. Met voldoende steun volgt begin 2012 een concreet aanbod.
Tot nu toe konden huishoudens slechts afwachten wat ze voor hun stroom moesten betalen. Ging de olieprijs omhoog, dan volgde niet lang daarna hun energienota. Zelf stroom opwekken kan met zonnepanelen maar de meeste huizen en appartementen zijn hiervoor niet geschikt. Met de Windcentrale krijgt voor het eerst iedereen de mogelijkheid om zijn eigen duurzame energie te produceren.
Het werkt als volgt. De Windcentrale splitst een windmolen in duizenden ‘stukjes’; genaamd Winddelen. Ieder Winddeel heeft een verwachte productie van 500 kilowattuur (kWh) per jaar. Geïnteresseerden kunnen één of meerdere Winddelen kopen met een maximum van hun eigen verbruik (gemiddeld 3500 kWh per huishouden). De opgewekte elektriciteit wordt gedurende de levensduur van de molen naar rato van investering verdeeld onder de eigenaren. Via het energiebedrijf wordt deze stroom thuis afgeleverd.
De Windcentrale is opgericht door Niels Korthals Altes en Harm Reitsma met als doel om het draagvlak voor windenergie in Nederland te vergroten en daarmee de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. Reitsma: “Met de Windcentrale gaan we bewijzen dat windenergie ook financieel interessant is. Mensen zullen daardoor met andere ogen kijken naar windmolens.”
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er grote interesse is om te participeren in een windmolen. Korthals Altes: “Veel mensen zijn helemaal klaar met het Haagse getreuzel op het gebied van duurzame energie. Met de Windcentrale kunnen ze het heft in eigen handen nemen”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.