Ads Top

Leerlingen Dantumadeel pleiten voor biogas

In opdracht van de gemeente Dongeradeel hebben leerlingen van het Dockinga College in Dokkum nagedacht over het toekomstperspectief van biogas in de regio. Op 25 augustus presenteerden leerlingen Roos Ykema en Anneke Hilverda de uitkomsten van het onderzoek voor wat betreft Dantumadiel, aan wethouder Roelof Bos. Algemene conclusie is dat veel mensen niet weten wat biogas is. Anderzijds zijn veel mensen wel enthousiast en bereid over te stappen, als eenmaal is uitgelegd wat het is. Door flink in te zetten op communicatie en promotie van biogas kan een enorme slag worden geslagen. Een zogenaamde `Greenday' in de regio is volgens de leerlingen hiervoor een uitstekend instrument. Op een dergelijke dag kunnen inwoners van de regio kennismaken met alle facetten van biogas, bijvoorbeeld via een informatiemarkt en een bezoek aan een veehouderijbedrijf met een biogasinstallatie.
Voor wat betreft Dantumadiel constateren de leerlingen dat er binnen de gemeente nog geen veehouderijbedrijven zijn die biogas opwekken. De investeringen in een biogasinstallatie in relatie tot de bedrijfsgrootte zijn daarvoor in veel gevallen te hoog. De leerlingen adviseren dan ook om een centrale biogasinstallatie te bouwen waarin de boeren hun mest kunnen laten verwerken. Daarnaast adviseren de leerlingen te kijken naar het opwekken van biogas uit huishoudelijk afval.
De gemeenteraad van Dantumadiel heeft in het raadsprogramma "duurzame gemeente" aangegeven dat de gemeente duurzaam gedrag wil bevorderen. Energiebesparing en zoeken naar alternatieve duurzame vormen van energieopwekking is hier een belangrijk onderdeel van. Wethouder Bos reageerde dan ook enthousiast op de adviezen van de leerlingen. Hij zegde toe dat hij aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het onderzoek, én dat hij deze betrekt bij het overleg over duurzaamheid met de omliggende gemeenten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.