Ads Top

Ministerie BZK gunt Regas aanbesteding

Regas heeft het contract getekend met ‘De Werkmaatschappij’ (DWM), het agentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de levering van een zaakvolgsysteem voor het shared service center voor bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid. Regas ontvangt hiermee de gunning van de openbare Europese aanbesteding voor levering, implementatie, installatie, beheer, hosting en onderhoud van een zaakvolgsysteem.
De Werkmaatschappij kiest voor REGAS registratiesoftware, omdat deze voldoet aan de formele- en geschiktheideisen en voldoet aan alle eisen die gesteld waren voor het specifieke gebruik in diverse bedrijfseenheden van de DWM. De dynamiek en flexibiliteit van REGAS zijn in de aanbesteding doorslaggevend geweest. Ook biedt Regas de economisch meest voordelige oplossing voor 'total cost of ownership'.
De REGAS software wordt ingezet ter ondersteuning van workflowmanagement; registratie, tijdschrijven, rapportages en het uitwisselen van gegevens zijn hier onderdeel van.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.