Ads Top

Expertcentrum zonne-energie TU Delft en Universiteit van Nigeria

De St. Cyprian Special Science School in het dorpje Agbani bij Nsukka in Nigeria begint het nieuwe schooljaar met elektriciteit uit zonnepanelen. Deze zijn in augustus door docenten en studenten van de TU Delft geïnstalleerd. Zij deden dat in het kader van een samenwerkingsproject van de TU Delft en de Universiteit van Nigeria Nsukka. Het project ‘Solar Energy Nsukka’ heeft als tweeledig doel in de regio een expertcentrum over duurzame energie op te richten, én de lokale school te voorzien van een duurzame en betrouwbare energievoorziening.
Nigeria is een van de armste landen ter wereld: 70 procent van de bevolking verdient minder dan twee dollar per dag. Een goede energievoorziening zou bijdragen aan een goede gezondheidszorg, goed onderwijs en economische bedrijvigheid. Maar slechts de helft van de Nigerianen heeft toegang tot het elektriciteitsnet. Bovendien wordt de meeste stroom opgewekt met vervuilende en luidruchtige generatoren.
Een manier om elektriciteit toegankelijk te maken voor een veel groter deel van de Nigeriaanse bevolking, is door het lokaal en duurzaam op te wekken. Helaas staan hoge kosten en een gebrek aan kwaliteitscontrole deze ontwikkeling vooralsnog in de weg. De TU Delft en de Universiteit van Nigeria Nsukka zijn om deze reden het samenwerkingsproject ‘Solar Energy Nsukka’ gestart. Het project heeft als doel in de regio Nsukka een expertcentrum over zonne-energie op te richten en de lokale St. Cyprians Special Science School te voorzien van zonnepanelen. Voor de Science School betekenen de zonnepanelen dat stroomstoringen tot het verleden behoren en dat er geen kosten meer zijn voor brandstof en onderhoud van de generatoren die nu worden gebruikt. “Voor de TU Delft en de Universiteit van Nigeria Nsukka leveren de panelen kennis op over hoe dergelijke zonnesystemen het beste beheerd en opgeschaald kunnen worden,” aldus onderzoeker Otto Kroesen van de TU Delft.
Het uitwisselen van kennis tussen de universiteiten en de Science School is een belangrijk speerpunt. Zo worden er gezamenlijk onderwijsprogramma’s ontwikkeld op het gebied van duurzame energie, delen docenten van de TU Delft hun kennis via Open Course Ware en worden uitwisselingsprogramma’s voor docenten en studenten opgezet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.