Ads Top

Goede voorbeelden van duurzame mobiliteit

Op maandag overhandigde de heer Bernard ter Haar, directeur-generaal Milieu en Internationale Coördinatie bij het ministerie van I&M, het boek 'Nieuwe energie voor mobiliteit' aan de negen gemeenten en waterschappen die in dit boek beschreven worden als inspirerend voorbeeld. Hoogheemraad Hans van Os nam namens HHNK het boek in ontvangst. HHNK staat in het boek omdat het biogas, dat vrijkomt door de vergisting van slib uit de RWZI's, omzet in aardgas. Men heeft een aantal aardgasvulpunten op eigen terrein waarmee we vervolgens twintig eigen auto's volledig CO2-neutraal laten rijden.
In het inspiratieboek staan negen duurzame-mobiliteitsprojecten beschreven die landelijke aandacht en navolging verdienen. Duurzame mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de lokale klimaatdoelstellingen van gemeenten en de leefbaarheid van de stad. De boodschap is dan ook: volg de voorbeelden uit het boek, koppel klimaatbeleid aan duurzame mobiliteit en zet alle mogelijkheden in.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.