Ads Top

KBI accrediteert opleidingen in duurzame energie

Vanaf 2013 kunnen onderwijsinstituten in de installatiebranche een accreditatie krijgen voor opleidingen in duurzame energie. Hiermee geeft de Nederlandse overheid opvolging aan Europese richtlijnen. KBI is aangewezen als accreditatie-instelling.

Het gaat om de accreditatie van zogeheten RES-opleidingen. Dergelijke opleidingen richten zich op installateurs van warmwaterketels en verwarmingsketels die hun energie halen uit hernieuwbare bronnen. Onder hernieuwbare bronnen verstaan we onder andere wind, zon, bodemenergie biomassa en warmtepompen.

Met de accreditatie van de opleidingen komt de Nederlandse overheid tegemoet aan de Europese eisen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Een accreditatie leidt tot een gerechtvaardigd vertrouwen in de opleiding. De erkenning toont aan dat een opleiding conform de actuele wet- en regeling is opgebouwd en het juiste kwaliteitsniveau* heeft. Daarbij is de cursist optimaal voorbereid op een examen voor een bewijs van vakbekwaamheid in een van de RES-technieken. Ook wordt een geaccrediteerde opleiding uitsluitend gegeven door vakbekwame docenten.

De eisen waaraan de RES-opleiding moet voldoen, zijn opgesteld door KBI in samenwerking met Agentschap NL en vastgesteld door het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen van KBI. Geaccrediteerde opleidingen komen in het QbisNL, een kwaliteitsregister van de installatie- en bouwsector. In dit openbaar nationaal register worden alle gecertificeerde bedrijven en vakbekwame personen uit de installatiebranche opgenomen.
Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.