Ads Top

De Energieke Samenleving krijgt vorm

Vertegenwoordigers van een breed scala aan belanghebbenden waren maandag aanwezig bij de eerste SER werkconferentie in aanloop naar het Energieakkoord voor duurzame groei. Doel van deze bijeenkomst is om input en feedback te leveren voor de totstandkoming van het Energieakkoord.
Maandag ging het specifiek over het thema: “Gebouwde omgeving: energiebesparing en decentrale hernieuwbare energieopwekking.” In snel tempo ontstaan overal in het land initiatieven door burgers, bedrijven en gemeenten die zich richten op energiebesparing en kleinschalige hernieuwbare energieopwekking. Om effectief te kunnen bijdragen aan de verduurzaming van het energiesysteem moeten deze initiatieven optimale aansluiting hebben bij de infrastructuur, wet- en regelgeving, financieringsmodellen, etc. Dat leidt enerzijds tot knelpunten en dilemma’s en anderzijds tot nieuwe mogelijkheden en kansen.
“Vandaag zijn alle hoeken van het “energie in de gebouwde omgeving” speelveld vertegenwoordigd. Het is prachtig om te zien wat voor mooie processen op gang komen als je deze partijen samenbrengt; Ideeën, nieuwe initiatieven en inzichten en vooral heel veel input voor de overlegtafels.” Aldus SER voorzitter Wiebe Draijer.
Het proces tot het Energieakkoord voor duurzame groei is geïnitieerd door de SER in reactie op een adviesaanvraag uit juni 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, waarin de SER heeft aangeboden haar platformfunctie in te zetten om te komen tot een breed maatschappelijk gedragen akkoord. Dit akkoord moet er voor deze zomer liggen. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.