Ads Top

Biobased economie: Tussen gouden bergen en groene business

De biobased economie biedt grote kansen voor duurzame economische ontwikkeling in Nederland en in Europa, maar succes is niet gegarandeerd. Op Europees niveau ontbreekt een stabiel en uitnodigend investeringsklimaat nodig voor biobased bedrijvigheid. Binnen Nederland is er behoefte aan een pro-actief innovatiebeleid, dat de ontwikkeling van veelbelovende business cases substantieel versnelt.
Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Tussen gouden bergen en groene business’. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Strategy & Change van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). De studie laat zien dat het Nederlandse bedrijfsleven zijn sterke kennispositie naar een krachtige internationale concurrentiepositie kan uitbouwen door innovaties te richten op realisatie van een biobased economie.
Voordat deze ‘gouden bergen’ zijn verzilverd in groene business zijn er echter nog veel belemmeringen te overwinnen. Vier economische sectoren, agrofood, chemie, energie en logistiek, moeten in de biobased economie met elkaar leren samenwerken in nieuwe waardeketens. Ketens die niet alleen technisch realiseerbaar zijn, maar ook in economisch, ecologisch en sociaal opzicht een voordeel bieden ten opzichte van de huidige op fossiele grondstoffen gebaseerde ketens. Verder stimuleert het huidige Europese en Nederlandse beleid de energiewinning uit biomassa, maar werpt het belemmeringen op voor een hoogwaardiger benutting van biomassa. Dat geldt voor het energiebeleid en het klimaatbeleid, maar ook voor het landbouwbeleid, het afvalbeleid en het handelsbeleid. Een actief innovatiebeleid is nodig om veelbelovende ontwikkelingen in de biobased economie substantieel te versnellen.
Daar ligt een mooie uitdaging voor Europa, de Nederlandse overheid en de topsectoren. TNO draagt hier met raad en daad aan bij. In Europese projecten zoals BioConSept, in landelijke en regionale initiatieven zoals de Green Chemistry Campus en door shared research initiatieven binnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy. Alles gericht op doorbraken in bestaande en nieuwe waardeketens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.