Ads Top

Tauw ondersteunt gemeente Zutphen bij opstellen energieprestatiecontract

Tauw heeft de gemeente Zutphen ondersteund bij het opstellen van een energieprestatiecontract met Van Dorp Installaties. Van Dorp neemt als Energy Service Company (ESCo) voor minimaal 10 jaar de renovatie en energiebesparing van de Hanzehal op zich. Een samenwerkingsvorm die in Nederland vrij uniek is.
Doel van het energieprestatiecontract, dat in december 2012 is getekend, is om budgetneutraal energiebesparing te realiseren. Van Dorp ontzorgt de gemeente Zutphen - die eigenaar van de hal is - als energiedienstenleverancier door de financiering, aanleg van energiebesparende maatregelen en onderhoud van de installaties van het gebouw voor een langere periode op zich te nemen. Van Dorp wordt terugbetaald met een deel van de kostenbesparing gedurende de looptijd van het contract.
Deze samenwerkingorganisatie tussen marktpartijen, zoals installatiebureaus en aannemers, en gebouweigenaren wordt ook wel Energy Service Companies (ESCo’s) genoemd. ESCo’s zijn in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland al succesvol gebleken maar in Nederland zijn ze nog vrij uniek.
De renovatie van de Hanzehal is door de gemeente Zutphen en Van Dorp opgestart als pilotproject om ervaring met ESCo’s op te doen. Tauw is door de gemeente Zutphen gevraagd een energieprestatiecontract op te zetten voor energiebesparende maatregelen, wat juridisch een uitdaging is. Want hoe rekenen partijen precies met elkaar af? Hoe wordt gemeten of de energieprestatie is gehaald? Hoe zit het met de restwaarde? En hoe wordt gehandeld in geval van geschillen? Zaken die door de partijen nog niet concreet waren uitgewerkt. Tauw heeft, naast het schrijven van het contract, dit proces begeleid en aangestuurd.
‘In deze contractvorm verschuiven investeringen, risico’s en rendement van de gebouweigenaar naar gespecialiseerde bedrijven die al hun kennis en ervaring inzetten om ambities op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en comfort te behalen’, vertelt Hedwig Tummers, senior adviseur aanbesteden & bouw bij Tauw. De financiële prikkel wordt gebruikt om alle mogelijke kennis en ervaring in te zetten. Dat vraagt van partijen flexibiliteit, een langetermijnvisie en prestatiedenken in plaats van productdenken. Het uitgangspunt voor partijen moet niet zijn dat het gebouw goedkoper wordt maar duurzamer.’
De dertig jaar oude Hanzehal met een oppervlakte van 3700 vierkante meter wordt naast sporthal ook gebruikt voor grote evenementen. Bij de renovatie staat isolatie van het gebouw voorop. Daarnaast wordt de installatie voor luchtbehandeling gerenoveerd, krijgt de hal een warme-terugwin-installatie, wordt de warmwatervoorziening gedecentraliseerd, worden boilers vervangen door doorstroomapparaten en de bestaande installaties opnieuw ingeregeld. Kleedkamers en gangen worden voorzien van daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.