Ads Top

Test nieuw waterkrachtsysteem krijgt vervolg in Friesland

Na bijna twee maanden testen in de Oude IJssel bij Ulft verhuist het nieuwe waterkrachtsysteem Vivace naar Friesland. Bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen in Engwierum zal het systeem, dat duurzame energie opwekt in langzaam stromende wateren, verder getest worden. De eerste testresultaten zijn positief, maar verbeteringen zijn nodig, aldus Waterschap Rijn en IJssel en adviesbureau Tauw.
In december en januari is het in de Verenigde Staten ontwikkelde waterkrachtsysteem Vivace getest bij de stuw van de Oude IJssel bij Ulft. De test is goed verlopen: de testunit van Vivace was mechanisch in orde. Echter, de energieopbrengst was nog niet optimaal. Belangrijkste oorzaak daarvan was de hoeveelheid turbulentie in het water rond de Vivace-unit. Het testen gaat nu verder in Friesland, waarna het systeem weer terugkomt naar de Oude IJssel voor de laatste testfase.
De test in de Oude IJssel is uitgevoerd door Waterschap Rijn en IJssel en advies- en ingenieursbureau Tauw, waarbij ook GMB, Jansen Venneboer en Saxion Hogeschool zijn betrokken. De Vivace-unit verhuist nu naar Friesland om daar onder andere omstandigheden getest te worden. Deze test wordt in februari en maart wederom door Tauw en genoemde organisaties uitgevoerd, ditmaal in samenwerking met Wetterskip Fryslân.
Daarna wordt de testunit weer teruggeplaatst in de Oude IJssel voor de laatste testfase. Wanneer de terugplaatsing precies is, is nog onzeker. Dat heeft onder andere met de waterstand te maken en de testresultaten in Friesland, die kunnen leiden tot technische optimalisaties van de unit.
Vivace (Vortex Induced Vibrations Aquatic Clean Energy) is een Amerikaans waterkrachtsysteem, dat duurzame energie opwekt in langzaam stromende wateren. Het systeem is rendabel bij lage stroomsnelheden vanaf 1 m/sec. Dat maakt Vivace interessant voor deltagebieden als Nederland en de grotere rivieren in Europa, waar het water langzaam stroomt. De test in de Oude IJssel is de eerste test met het systeem in Europa.
Vivace produceert energie door gebruik te maken van wervelingen (vortexen) van water rond een aantal cilinders. In Nederland kan het systeem worden toegepast bij stuwen, in rivieren en in getijdestroomgebieden. Naast het opwekken van energie bij lage stroomsnelheden is de visvriendelijkheid een ander belangrijk voordeel van Vivace ten opzichte van conventionele waterkrachtsystemen. De cilinders laten voldoende ruimte voor vissen om er tussendoor te zwemmen en bevatten geen scherpe onderdelen. Vivace voldoet in dat opzicht aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarin ecologie een belangrijke rol speelt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.