Ads Top

Biobrandstoffen uit voedsel zijn niet nodig voor vergroening transport

Europa kan minderen met benzine en diesel, zonder schadelijke biobrandstoffen gemaakt uit voedselgewassen te hoeven gebruiken. Dat is nu voor het eerst doorgerekend door CE Delft. Tweede-Kamerleden stemmen vandaag over moties over het bijmengen van biobrandstoffen uit voedsel in Nederland. Om de Europese doelstelling van 10 procent duurzame energie in de transportsector in 2020 te halen, zo constateerden de wetenschappers, blijkt het gebruik van biobrandstoffen uit voedsel niet nodig.
Een combinatie van groene maatregelen is voldoende om de doelstelling te halen. Energiebesparing staat voorop. Er is al veel besparing mogelijk door het stimuleren van zuinige auto’s. Daarnaast moeten er zo snel mogelijk meer elektrische auto’s bijkomen, mits ze rijden op groene stroom. Tot slot kunnen auto’s rijden op duurzame biobrandstof, zoals biodiesel uit gebruikt frituurvet of groen gas gemaakt uit organisch afval. Alles bij elkaar opgeteld kan dat leiden tot de beoogde 10 procent duurzame energie in de transportsector in 2020.
“Dit onderzoek toont aan dat we niet hoeven te kiezen tussen twee kwaden”, reageert Willem Wiskerke van Greenpeace. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel biobrandstoffen uit voedselgewassen schadelijk zijn voor het klimaat en de natuur, maar we kunnen dus kiezen voor schone alternatieven. Hopelijk doen de Kamerleden dat dinsdag ook als ze gaan stemmen.”
Het rapport “Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union” is opgesteld door CE Delft in opdracht van Greenpeace, Birdlife, Transport & Environment en het European Environmental Bureau.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.