Ads Top

Kamp wil kosten voor stimulering duurzame energie zo laag mogelijk houden

Minister kamp van Economische Zaken legt zich niet neer bij de bedragen voor de verwachte jaarlijkse kasuitgaven voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) die nu in het Regeerakkoord geraamd zijn. "Deze bedragen zijn wat mij betreft maximum bedragen en ik ga mij er voor inspannen om de kosten voor stimulering van duurzame energie zo laag mogelijk te houden", aldus Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.
Het verplichtingenbudget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de beschikbare kasmiddelen en de verwachte uitgaven voortkomend uit de reeds aangegane verplichtingen. Voor 2013 heeft Kamp dit budget vastgesteld op 3 miljard euro. Dit budget leidt tot kasbetalingen gedurende de looptijd van de afgegeven beschikkingen.
Bepaling van het verplichtingenbudget in de komende jaren hangt af van ontwikkelingen, zoals het intrekken of slechts gedeeltelijk benutten van beschikkingen door producenten en wijzigingen in de energieprijsscenario’s. Mochten de verwachte kasuitgaven als gevolg daarvan lager uitvallen dan eerder geraamd, dan kan ik het verplichtingenbudget in enig jaar hoger vaststellen. Ik kan daarom nu nog niet aangeven wat het beschikbare budget voor de komende jaren zal zijn, zo schrijft Kamp.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.