Ads Top

Greenpeace ruilt actieoverall om en onderhandelt in SER voor schone energie

Voor het eerst in haar bestaan neemt Greenpeace deel aan de onderhandelingen in de Sociaal Economische Raad (SER). Het kabinet heeft de SER gevraagd om een breed gedragen akkoord te sluiten over een schonere energievoorziening. Niet alleen de leden van de SER nemen deel aan de onderhandelingen, maar ook milieuorganisaties als Greenpeace zijn gevraagd om mee te doen. ‘Er ligt na tien jaar stilstand een historische kans om een doorbraak te bereiken voor schone energie. Daarom ruilen we onze actieoverall nu om voor een maatpak. We zullen onze ziel en zaligheid inzetten om resultaten te boeken aan de onderhandelingstafel, net als tijdens onze acties’, zegt Joris Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace.
De overlegtafels van de Sociaal Economische Raad zijn voor Greenpeace onbekend terrein. ‘Mensen kennen ons van acties, maar Greenpeace praat ook met bedrijven en overheden. Maar alleen als er écht winst geboekt kan worden voor het milieu’, zegt Thijssen. ‘Dat is lang niet altijd het geval, maar nu wel. De opdracht aan de SER is veelbelovend. Het kabinet heeft ambitie en er is geld. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden om tot een akkoord te komen. We zien grote kansen, maar Greenpeace tekent alleen voor een akkoord dat tot een echte omslag naar schone energie leidt.’
Het Kabinet Rutte wil in 2020 in Nederland 16 procent schone energie opwekken. Thijssen: ‘Eindelijk heeft de Nederlandse overheid ambitieuze doelen voor schone energie. Tijd dus dat ook VNO-NCW over de brug gaat komen en niet alleen praat over schone energie, maar er ook naar gaat handelen. Dat is nodig, want Nederland loopt lichtjaren achter bij andere Europese landen met het opwekken van schone energie. Alleen Malta, Cyprus, Luxemburg de UK gebruiken minder schone energie dan wij. Zowel voor het klimaat als voor de economie is deze achterstand onverstandig.’
Greenpeace vindt de keuze van het kabinet om definitief afscheid te nemen van fossiele brandstoffen in 2050 dan ook een doorbraak. Dat betekent wel dat het beschikbare geld alleen geïnvesteerd moet worden in een innovatieve, schone energiehuishouding. Subsidies voor kolencentrales om biomassa bij te stoken, zijn onzin. Zo worden de kolencentrales bevoordeeld boven gascentrales die veel schoner zijn. Het gebruik van biomassa is sowieso alleen zinvol als het leidt tot minder CO2-uitstoot en dus tot bescherming van het klimaat.
Wel moet Nederland zich maximaal inspannen om de potentie van windmolens in zee en op land volledig te benutten. Ook via aardwarmte en energieopwekking bij mensen in de buurt, zoals zonnepanelen, kan op een schone manier veel energie worden opgewekt. Door huizen te isoleren, apparaten zuiniger te maken en de industrie haar productieprocessen te laten innoveren, gebruiken we bovendien minder energie en valt de rekening lager uit. Thijssen: ‘De noodzaak om snel minder afhankelijk te worden van kolen en gas, wordt steeds groter. Dit akkoord kan dit regelen.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.