Ads Top

Samenwerking met Rusland op het gebied van bio-energie

Samen met het Russisch Energie Agentschap heeft Agentschap NL op 20 oktober in Moskou een seminar op het gebied van bio-energie georganiseerd. Het seminar viel samen met het bezoek van minister-president Mark Rutte, dat als doel had om de zakelijke relaties tussen Rusland en Nederland te bestendigen.  Aan het seminar namen zo’n 150 personen deel, van wie 25 uit Nederland. Onder voorzitterschap van Rob Boerée, directeur NL Energie en Klimaat, en Timur Ivanov, algemeen directeur van REA, kregen de toehoorders gevarieerde presentaties aangeboden door vertegenwoordigers van de federale en regionale overheid en van Nederlandse en Russische bedrijven en kennisinstituten.
Nederlandse bedrijven staan klaar om de Russische markt te bedienen. HoST is al in gesprek over de levering van een vergistingsysteem, Shell over biologische ontzwaveling en DSM over de inzet van enzymen voor verbeterde vergisting en verbeterde bio-ethanol processen. De haven van Rotterdam kan grote pelletstromen uit Rusland gaan ontvangen en kan als doorvoerder van biobrandstoffen gaan fungeren. Gasunie presenteerde de samenwerking met Gazprom op het gebied van green gas. Ook andere bedrijven hebben aangegeven tijdens deze missie goede contacten te hebben gelegd en vervolgactiviteiten in Rusland te gaan ontwikkelen. Nederlandse bedrijven zijn geïnteresseerd om mee te werken aan de ontwikkeling van een Masterplan voor biomassa in Rusland.
Agentschap NL en REA gaan de samenwerking op dit terrein te vergroten via een nog op te richten platform waarmee Nederlandse en Russische bedrijven van informatie kunnen worden voorzien over bio-energie en de toepassing ervan in Rusland. Door middel van dit platform hopen Agentschap NL en REA de implementatie van bio-energie in Rusland te versnellen.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.