Ads Top

Oil Palm Biomass Center opgericht in Maleisië


De Maleisische minister-president Datuk Najib Tun Razak heeft op de in Kuala Lumpur gehouden “BIO Malaysia Conference and Exhibition” de oprichting bekendgemaakt van het Oil Palm Biomass Center (OPBC). Maleisië beoogt door de oprichting van het OPBC economische waarde te creëren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Het door de TU Delft gecoördineerde internationale consortium BE-Basic is bij de opzet van het OPBC als model voor best practices gebruikt. De oprichting van het OPBC is een van de gevolgen van een memorandum van overeenstemming dat in april van dit jaar is gesloten tussen BE-Basic en de Maleisische overheid (vertegenwoordigd door het Maleisische agentschap voor innovatie; AIM).
Het bedrijfsplan van het OPBC is gebaseerd op de onafhankelijke nationale strategie voor biomassa van AIM en McKinsey en brengt internationale partners en hun investeringen in contact met Maleisische bedrijven en academische instituten. Het streven is om de beste trajecten te ontwikkelen voor hoogwaardige chemische producten, zoals biologisch hernieuwbare kunststoffen.
De besluitvorming wordt ondersteund door een uitgebreid macro-economisch onderzoek, dat werd uitgevoerd door BE-Basic en Wageningen University. Met internationaal overeengekomen duurzaamheidscriteria als uitgangspunt streeft het Oil Palm Biomass Center (OPBC) verder naar de integratie van nieuwe manieren om voedingsstoffen te recyclen ter verbetering van de bodemkwaliteit en naar meer aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering.
 “Duurzaamheid is van essentieel belang voor het succes van ons bedrijf én voor het milieu en de samenleving waarin wij leven; we zijn het aan toekomstige generaties verplicht om dat als uitgangspunt te nemen”, aldus Paul Polman, CEO van Unilever. Unilever hecht hier zeer veel waarde aan en zorgt ervoor dat alle ingrediënten voor levensmiddelen en verpakkingsmaterialen die het bedrijf gebruikt van duurzame herkomst zijn.
 Ook het internationale chemiebedrijf en BE-Basic-partner Purac is geïnteresseerd in het ontwikkelen van commerciële activiteiten in Maleisië. “Wij steunen de nationale strategie voor biomassa en richten ons op de ontwikkeling van ruwe materialen voor de productie van melkzuren en lactiden die nodig zijn voor de sterk groeiende markt van bioplastic. Het is essentieel dat we duurzaamheid serieus nemen. Daarom heeft de aanpak van het OPBC onze volledige steun”, vertelt Rop Zoetemeijer, CTO van Purac.
Professor Ramlan Aziz van de Universiti Teknologiki Malaysia (UTM) speelt een belangrijke rol bij de oprichting van het OPBC. “Wij zijn niet alleen van plan om technologie te ontwikkelen waarmee nieuwe, hoogwaardige producten uit biomassa kunnen worden geproduceerd, maar willen ook nieuwe methoden ontwikkelen voor de recycling van belangrijke voedingsstoffen in de bodem, voor een betere bodemkwaliteit.” Het OPBC streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een bijdrage te leveren aan duurzamere werkwijzen op plantages. In plaats van nieuwe grond te ontginnen voor meer productie, wordt de nadruk gelegd op het vergroten van de productiviteit van de bestaande plantages door plantenziektes en vervuiling door afvalwater terug te dringen. “Duurzaamheid is voor ons een kernwaarde bij deze samenwerking, die is gericht op het ontwikkelen van nieuwe manieren om waarde te halen uit biomassa.”


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.