Ads Top

Alliantie netbeheerders en milieuorganisaties voor duurzame uitbreiding elektriciteitsnet

De grootschalige integratie van duurzame energie via de modernisering en uitbreiding van het Europese elektriciteitsnet moet hand in hand gaan met de bescherming van het milieu. Dat vindt het platform van de grootste Europese netbeheerders en milieuorganisaties Renewables Grid Initiative (RGI). Op de European Grid Conference in Brussel werd vandaag een gezamenlijke verklaring overhandigd aan de EU-commissaris voor Energie, Günther Oettinger, waarin de partijen zich uitspreken voor de duurzame ontwikkeling van elektriciteitsnetten.
In oktober diende de Europese Commissie een wetsontwerp in dat het eenvoudiger moet maken om grensoverschrijdende hoogspanningslijnen aan te leggen en te financieren. Dit is noodzakelijk om het Europese energiesysteem in de toekomst te verduurzamen. Een alliantie van netbeheerders en maatschappelijke organisaties maakt zich nu gezamenlijk sterk voor de Europese ambitie om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. De aanleg van de noodzakelijke hoogspanningslijnen moet verantwoord gebeuren, waarbij zeer sterk rekening wordt gehouden met natuurlijke omgeving. In deze verklaring spreken de partijen zich uit om op dit gebied intensief samen te werken en kennis uit te wisselen.
TenneT speelde een voortrekkersrol in de start van RGI en in de opstelling van deze verklaring, die moet bijdragen aan het behalen van de ambitieuze doelstellingen van Europa op het gebied van duurzame energie. Eerder zocht de elektriciteitstransporteur al op landelijk niveau nauwe samenwerking met onder meer de stichting Natuur & Milieu. Bovendien worden in de ontwikkeling van nieuwe projecten milieubelangen al integraal meegewogen. Dit kan nu verder worden uitgebouwd met hulp en kennis van betrokken milieubewegingen. Operationeel directeur Ben Voorhorst van TenneT: "Bescherming van het milieu en uitbreiding van de netinfrastructuur kunnen wel degelijk hand in hand gaan. De ontwikkeling van het elektriciteitsnet is absoluut noodzakelijk voor de verduurzaming van de Europese elektriciteitsproductie. Samenwerking tussen milieuorganisaties en netbeheerders zou daarbij vanzelfsprekend moeten zijn. We willen kennis uitwisselen en van elkaar leren. Dat is het doel van onze samenwerking en van deze verklaring."
De gemeenschappelijke verklaring is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de betrokken partijen, die erkennen dat netuitbreiding noodzakelijk is voor de integratie van duurzame energie. Tevens wordt aangedrongen op het vergroten van de maatschappelijke bewustwording. Daarnaast wordt de basis gelegd voor samenwerking bij specifieke pilotprojecten voor het ontwikkelen van ‘best practices’ en voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in lijn met doelstellingen voor natuurbehoud. Het samenwerkingsverband pleit daarnaast voor meer transparantie en voor het creëren van maatschappelijk draagvlak.
De netbeheerders willen een bijdrage leveren aan het behalen van de Europese doelstellingen op het gebied van natuurbehoud, bijvoorbeeld door hoogspanningslijnen zo veilig mogelijk te maken voor vogels. Van hun kant hebben de ngo’s toegezegd belangrijke netuitbreidingen te zullen steunen om de integratie van duurzame energie vanuit grote centrale en kleinere lokale energiebronnen mogelijk te maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.