Ads Top

Noord-Holland ambitieus bij CO2-reductie

Op woensdag 9 november komen zo’n 120 bestuurders, beleidsmedewerkers en marktpartijen uit Noord-Holland samen op het Bestuurlijk Congres van het CO2-Servicepunt Noord-Holland. Onder hen o.a. ruim 30 wethouders die met gedeputeerde Jaap Bond de intentie uitspreken tot vernieuwing van de Noord-Hollandse energieafspraken.
Tijdens het Bestuurlijk Congres staat de intentie tot vernieuwing van de energieafspraken tussen de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten centraal. Hoe hoog leggen de Noord-Hollandse gemeenten en de Provincie Noord-Holland de lat voor hun (duurzame) energiebeleid voor de komende jaren? Gedeputeerde duurzame energie Jaap Bond gaat hier tijdens het congres met de wethouders en andere aanwezigen over in gesprek. De aanwezige marktpartijen laten hierbij zien hoe zij de provincie en gemeenten kunnen helpen bij het realiseren van de ambities. Belangrijke thema’s zijn duurzame nieuwbouw, duurzaamheid in bestaande bouw, lokale energieproductie en energieneutrale regio. Het congres wordt geleid door dagvoorzitter en wetenschapsfilosoof Bas Haring.
Ook worden de jaarlijkse CO2-Awards uitgereikt. Dit jaar niet alleen een prijs voor gemeentelijke projecten die het afgelopen jaar tot grote CO2-reductie hebben geleid, maar ook een ‘CO2-Ambitie Award’. Hiervoor zijn projecten genomineerd met vooruitstrevende of innovatieve ambities waar veel van wordt verwacht. De genomineerde gemeenten zijn: Haarlemmermeer, Heerhugowaard en Bergen. Tijdens het Congres bepaalt het publiek welke gemeente de CO2-Ambitie Award in ontvangst mag nemen.
De provincie wil het beleid meer gaan richten op het versterken van de duurzame energiesector in Noord-Holland, zonder de noodzaak van het terugdringen van de CO2-uitstoot uit het oog te verliezen. Gedeputeerde Jaap Bond: “Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het verduurzamen van de energievoorziening sneller en efficiënter zal verlopen als wordt ingezet op innovatie en het versterken van bedrijvigheid.” Gedeputeerde Staten hebben het Koersdocument Duurzame Energie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.
Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken zullen de komende jaren grote windparken op de Noordzee realiseren. De provincie ziet vooral kansen voor de toename van bedrijvigheid in de Noord-Hollandse havens IJmuiden en Den Helder. Beide havens hebben een gunstige ligging ten opzichte van de toegewezen buitenlandse windparken en veel ervaring met diverse offshore activiteiten waaronder de constructie, installatie en het onderhoud van twee windparken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.