Ads Top

Dordrecht wil regie verduurzaming energie in eigen handen nemen

Dordrecht wil zelf het heft in handen nemen om samen met partners en inwoners energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de stad te versnellen. De gemeente Dordrecht en energie- en afvalnutsbedrijf HVC richten hiervoor een eigen energiecoöperatie op. De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) krijgt een startkapitaal van 1,4 miljoen euro mee en gaat daarna werken met een revolving fund, waarbij opbrengsten gebruikt worden voor nieuwe investeringen in duurzame energie.
Dordrecht en HVC zetten met het oprichten van de Energiecoöperatie Dordrecht een grote stap op het gebied van duurzame energie in Nederland. De ECD voorziet in een duidelijk loket voor duurzame energie en energiebesparing met hieraan gekoppeld een sterke uitvoeringsorganisatie. De ECD ondersteunt niet alleen inwoners en bedrijven bij het treffen van energiebesparende maatregelen, maar slaat ook een brug tussen de betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven enerzijds en duurzame energie- en energiebesparingprojecten anderzijds.
De energiecoöperatie krijgt een veelzijdig karakter. Er komt een energieloket in de Duurzaamheidsfabriek, zowel fysiek als digitaal, waar mensen tips en besparingsadviezen kunnen krijgen. De ECD gaat wijkgerichte energiebesparingsacties coördineren en in deze rol hand- en spandiensten verrichten bij burgerinitiatieven. Ontwikkeling van projecten voor overige activiteiten gaat de ECD wel coördineren, maar wordt uitgevoerd door op te richten project BV’s. De coöperatie kan via zo’n project BV ook optreden als leverancier van duurzame energie, waarbij HVC de faciliteiten levert. Hiermee kan duurzaam opgewekte energie uit eigen stad tegen marktconforme prijzen worden aangeboden. De marge vloeit terug naar het fonds dat het ECD beheert om te investeren in nieuwe projecten voor duurzame energie en energiebesparing. Zowel de gemeente Dordrecht als HVC krijgen geen winst uitgekeerd. De coöperatie gaat zoveel mogelijk als leerwerkbedrijf functioneren.
Het college van B&W van Dordrecht en de Raad van Commissarissen van HVC hebben ingestemd met de oprichting van de ECD. Het voorstel gaat nu voor besluitvorming naar de gemeenteraad van Dordrecht. Als de gemeenteraad instemt, gaat het besluit ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.