Ads Top

Particuliere zonnestroom in Nederland kan in 2020 verveertigvoudigen

Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen voor Nederlandse consumenten kan in 2020 40 keer (4,000 Megawatt) hoger bedragen dan het huidige geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen (100 Megawatt). Dit volume kan bereikt worden zonder subsidies. Bovendien zou de gemiddelde Nederlandse consument, bij een gelijkblijvend elektriciteitsverbruik en bij de huidige prijzen, minder kwijt zijn aan zijn elektriciteitsrekening met zonnepanelen dan zonder zonnepanelen. Dit voordeel hangt samen met de sterke prijsdaling maar tegelijkertijd sterke kwaliteitsverbetering van zonnepanelen voor particulier gebruik. Dit blijkt uit uitvoerige verkenningen van vijftien bedrijven, lagere overheden en kennisinstellingen onder leiding van energiekennisbedrijf KEMA. De vijftien partijen (in alfabetische volgorde: Alliander, BOM, DSM, ECN, Energy Valley, Enexis, Gemeente Amsterdam, IBC Solar, KEMA, KNCV, Mastervolt, NXP, Solen Energy, Scheuten Solar en Stadsregio Arnhem Nijmegen) hebben zich ten doel gesteld om het potentieel aan zonnestroom voor particulieren zo veel mogelijk te benutten en deze 4,000 MW in 2020 te realiseren. Dit zou betekenen dat in 2020 circa één op de acht huishoudens gebruik zou maken van zonnepanelen tegen circa één op de vijfhonderd huishoudens nu. Een gemiddelde elektriciteitscentrale in Nederland heeft een gemiddeld vermogen van 900 MW. Om deze 4,000 MW aan particuliere zonnestroom te realiseren, hebben de partijen een Nationaal Actieplan Zonnestroom opgesteld dat erop gericht is om de voorwaarden helpen te scheppen dat de consument daadwerkelijk overstapt op het gebruik van zonnestroom.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.