Ads Top

Havenbedrijf start proef biobrandstofgebruik

In samenwerking met het Rotterdam Climate Initiative - een proef begonnen met het gebruik van biobrandstoffen als brandstof voor patrouillevaartuigen. Het gaat daarbij om het door Neste Oil geleverde `HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) renewable diesel', een hoogwaardig alternatief voor reguliere dieselolie (ook bekend als EN590). Het doel is om inzicht te krijgen in zowel de technische als de klimaat- en milieuaspecten die het gebruik van HVO in patrouillevaartuigen met zich meebrengen.
De proef vindt de komende drie maanden plaats op de RPA 12. Mocht het experiment succesvol verlopen dan komt daarna een grootschaliger proef voor meerdere patrouilleschepen van het Havenbedrijf over de periode van een jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.